Antivastustaminen

29.09.2020

Ääripää-keskustelussa usein unohtuu, että jos joku on jotain vastaan, niin silloin hän on sen vastakohdan puolesta. Jos joku sanoo vastustavansa nopeusrajoituksia, niin silloin hän kannattaa vapautta ajaa niin kovaa kuin lystää. Jos joku vastustaa ilmastonmuutoksen vastustamista, niin silloin hän kannattanee ilmaston lämpenemistä. Yksinkertaista.

Perussuomalaiset eivät tykkää, että heitä kutsutaan äärioikeistolaisiksi, vaikka he vastustavatkin äärioikeiston vastustamista. Perussuomalaiset puolueena profiloituukin vahvasti kaikenlaisten asioiden vastustamisessa. Mitkä ovat siis niitä asioita, joita he kannattavat? Pitää katsoa niiden asioiden vastakohtia, joita he vastustavat.

Otetaan esimerkiksi feminismi. PS puheenjohtaja on sanonut, että puolue on antifeministinen. He kannattavat siis kaikkea, mikä on feminismin vastakohtaa. Mitä on feminismi? Pitää katsoa Feministisen puolueen tavoitteita, jolloin selviää, mitä perussuomalaiset kannattavat.

1. Sukupuolten tasa-arvo

PS kannattaa siis sukupuolten eriarvoisuutta. Epäilemättä nimenomaan sitä, että mies on arvokkaampi kuin nainen ja hierarkkisesti ylempänä, jolloin miehellä tulee olla valtaa naisiin, mitä se sitten käytännössä tarkoittaakin. 'Suomi takaisin' aikaan, jolloin näin oli? Silloin ei tarvinnut vielä pelätä vahvoja naisia.

2. Syrjimättömyys

PS kannattaa siis syrjintää. Kohdassa 1. se jo toteutuisi, mutta koska syrjintä sisältää laajemmin kaikenlaiset ihmisryhmät, niin PS katsoo, että ryhmien välillä on hierarkkinen valta-asetelma ja toisilla ryhmillä on oikeus syrjiä toisia. Epäilemättä perussuomalaiset on se ryhmä, jolla pitäisi olla valtaa syrjiä muita ryhmiä. Ainakin se poistaisi pelon siitä, että heitä syrjitään.

3. Inhimillinen turvallisuus

PS kannattaa siis inhimillistä turvattomuutta. Ainakin, jos se koskee muita kuin heitä. Se toteutuukin, jos puolueen politiikka saa kannatusta kohdissa 1. ja 2.

Toinen puolue, jota PS vastustaa, on Vihreät. Sen uudessa ohjelmassa on samanlaisia piirteitä kuin FP:n ohjelmassakin on. Vihreät nimeää yhdeksi sydämen sivistyksen. Sillä tarkoitetaan muun muassa avarakatseisuutta ja henkistä kypsyyttä. PS kannattaa siis umpimielisyyttä ja henkistä kypsymättömyyttä, jonka ilmenismuotoja ovat vaikkapa empatian puute ja huono käytös.

Kootaan siis yhteen perussuomalaisten kannattamia asioita niin saadaan näkyville identiteetti, johon heidän kannattajansa voivat samaistua:

* Miesten ylivalta

* Muiden ihmisryhmien syrjintä

* Yhteiskunnan yleinen turvattomuus

* Umpimielisyys

* Empatian puute

* Huono käytös

Jostain syystä nämä PS-puolueen kannattamat tavoitteet eivät saa julkisuudessa niin paljon tilaa puolueohjelmana. Ilmeisesti asioiden vastustaminen on kiinnostavampaa kuin kannattaminen.

Perussuomalaiset kutsuvat puoluettaan englanniksi nimellä True Finns eli varsinaiset suomalaiset. Voisiko puoluetta pitää siis äärisuomalaisena? Silloinhan he vastustavat sen toista ääripäätä eli antisuomalaisuutta. Se tarkoittaisi sitä, että joku haluaa vastustaa suomalaisuutta. Ottaa sen suomalaisilta pois.

Perussuomalaiset pelkäävät siis, että joku tulee ja poistaa suomalaisuuden heiltä. Suomalaisuus istuu heissä ilmeisen hataralla pohjalla. Jos sitä osaa pelätä, niin pelkää ja vastustaa kyllä kaikenlaista.