Bionitalous

16.05.2019

Lineaarinen markkinatalous on tullut tiensä päähään. Lineaarisuus tarkoittaa sitä, että luonnosta saatavilla raaka-aineilla ei ole markkinahintaa ja siksi niitä voidaan käyttää surutta hyväksi ja dumpata sen jälkeen joko maahan tai taivaalle. Kaikki tietävät, että se ei voi jatkua loputtomiin, mutta sen myöntäminen on tuskallisen vaikeaa, koska elämäntapamme perustuu juuri siihen - luonnon tuhoamiseen.

Markkinataloudessa hyödykkeiden arvoa mitataan rahalla. Oikeaa rahaa ei kuitenkaan ole enää ollut pitkiin aikoihin. Se on bitteinä pankkien antamina velkoina, joita kierrätetään taskuista toisiin kunnes ne kasautuvat pienelle porukalle virtuaalisena varallisuutena ja sen antamana valtana markkinatalouden ohjaamiseen.

Markkinataloutta ylläpitävät materiaalivirrat, jotka syntyvät kun luonnosta revitään irti maa-ainesta, mineraaleja ja biomassaa. Luonnon hyväksikäyttö perustuu omistamiseen. Jollain oikeudella jollekin on annettu lupa käyttää luontoa. Epäorgaaniset ainekset saa kaivaa ja jalostaa tuon oikeuden mukaan ilman, että siitä pitää maksaa kenellekään. Biomassaa syntyy elämän prosesseista, mutta biomassan omistaminen antaa vallan hyödyntää sitä markkinataloudessa ikään kuin se olisi itse tuotettua. Ihminen ei kasvata metsää tai viljaa tai tuota maitoa. Sen tekee elämä. Elämää ei voi mitata rahassa. Sitä varten pitää luoda uusi talousjärjestelmä. Kutsutaan sitä vaikka bionitaloudeksi.

Bionitalous on kiertotaloutta. Bionivirrat muodostuvat elämää ylläpitävistä hyödykkeistä. Kukaan ei omista niitä ja siksi ne ovat kaikki samanarvoisia. Bioni ei siis ole rahaa, eikä sillä ole edes mitään yksikköä.

Epäorgaanisia bionivirtoja ovat kemiaaliset ainekset (vesi, happi, hiilidioksiidi), eristeet, joita tarvitaan lämmön säätelyyn sekä lääkkeet ja muut elämää ylläpitävät tarvikkeet. Orgaanisia bionivirtoja ovat ravintoon tarvittavat biomassat ja erityisesti siemenet, jotka luovat uutta elämää.

Bionitalous pitää luoda markkinatalouden rinnalle. Kun bionivirrat on eristetty markkinatalouden materiaalivirroista, markkinatalous näivettyy kun sen energialähteinä toimivat itsekkyys, ahneus ja viha poistuvat. Rahan arvo menettää merkityksensä ja markkinatalous jää tarpeettomaksi. Bionitalous ohjaa ihmisen toimintaa niin, että luonnon bionivirtojen kiertokulussa tasapaino säilyy. Bionitalous on ekologista jälleenrakentamista ja se voi tapahtua vasta kun tuhoaminen saadaan loppumaan.

Ai mikä bioni? No, se nyt vaan on nimi. Voihan se olla joku muukin. Asioista on helpompi puhua kun niillä on nimi.