Dialogiaa peliin

21.02.2022

Hesarin lukija, tutkija Maarit Mäkinen, kirjoittaa yhteiskunnallisen polarisaation purkamisesta:

"Polarisoitunutta ilmapiiriä ei paranneta erilaisia näkemyksiä vaientamalla"

Ottaa esimerkiksi Convoy 2022 -mielenosoituksen, jossa koronadenialistit vaativat hallituksen eroa. Hänestä hyvä esimerkki kansalaisten aktivoitumisesta, eikä sitä tulisi sivuuttaa.

"Convoy Finland 2022 -mielenilmaus osoitti käytännössä, että kansalaiset vaativat tulla kuulluiksi eikä aktivoitumista tulisi sivuuttaa ilman asiallista keskustelua"

Asiallista keskustelua, hmm?

Yleisesti ajatellaan, että ihmiset ovat jakautuneet normaalijakauman mukaan. Myös siis siinä, miten hyvin joku kykenee hahmottamaan todellisuutta ja ymmärtämään sen lainalaisuuksia. Kykyyn käydä keskustelua, jossa erilaisia näkökulmia voidaan valottaa ja käydä dialogia.

"Dialogissa ei pyritä yhteiseen totuuteen vaan eri näkökulmien ottamiseen osaksi samaa keskustelua. Moninäkökulmaisuus merkitsee myös asiallisia debatteja, joissa eri argumentit perusteluineen pääsevät esiin ja yleisön itse arvioitaviksi."

Normaalijakauman mukaan pieni osa ihmisistä kykenee tähän hyvin, suurin osa jotenkin ja pieni osa ei ollenkaan. Jotta siis aiheesta kuin aiheesta voisi käydä asiallista keskustelua, se tulisi varmaan käydä ryhmässä, jossa aihetta ymmärretään hyvin tai ainakin jotenkin.

Tutkija kuuluu epäilemättä ensimmäiseen osaan ihmisiä. Hekin ovat kuitenkin inhimillisiä olentoja, joita saattaa vaivata niin sanottu normaaliuden harha. Ihmisillä kun on tapana ajatella, että itse on normaali ja muut ovat itsen kaltaisia. Tuppaa Gauss unohtumaan.

Sitten vaan dialogiaa peliin YLE:n A-Talkiin tutkijan ja kaljatölkeillä poliisihevosia heittävien kännisten 'erilaista näkökulmaa' edustavien kanssa.