Etiikkapeliä

28.07.2022

Hiljattain Hesarin lukija kertoi USA:n polarisoituneesta tilanteesta mainiten, että abortti- ja aselakikannat eroavat kahden erilaisen moraalikäsityksen mukaan. Liberaalit kannattavat seurausetiikan pohjalta syntyvää moraalikäsitystä ja konservatiivit velvollisuusetiikkaan perustuvaa autoritaaristä moraalikäsitystä.

Seurausetiikan mukaan teko on hyväksyttävä, jos sillä on hyviä tai neutraaleja vaikutuksia. Konservatiivinen moraalikäsitys perustuu korkeammalta taholta annettuihin lakeihin ja määräyksiin, joita täytyy totella. Siinä on taustalla hierarkkinen ihmiskäsitys.

Kirjoittaja jättää jostain syystä mainitsematta hyve-etiikkaan pohjautuvan moraalikäsityksen, joka ilmeisesti on kadonnut jonnekin historian hämäriin. Jos otetaan se mukaan, saadaan oikeastaan kolme kilpailevaa eettistä näkemystä peliin.

Pelataanpa siis puolileikillään vähän ja testataan omaa eettistä ajattelua seuraavan kyselyn muodossa.


Kysymys 1: Käytätkö vilkkua kääntyessä, jos muuta liikennettä ei ole näkyvissä?

A: En, koska siitä ei ole mitään hyötyä.

B: Tietenkin käytän, koska tieliikennelaki vaatii niin.

C: Käytän, koska en voi olla koskaan täysin varma, että ketään muuta ei ole liikenteessä.


Kysymys 2
. Jätätkö auton tyhjäkäynnille, kun juttelet sattumalta tapaamasi kaverin kanssa ikkunasta parkkipaikalla?

A: Jätän, koska yhden auton pakokaasuilla nyt ei ole minkään valtakunnan vaikutusta mihinkään.

B: En, koska sallittu tyhjäkäyntiaika on 2 minuuttia ja jutellessa menee enemmän aikaa,

C: En, koska se nyt on ihan typerää ja turhaa.


Kysymys 3
. Pyritkö aina ajamaan ylimmän sallitun nopeuden mukaan?

A: Tottakai, koska niin pääsen nopeimmin perille. Inhottaa, jos joku hitaampi on edessä.

B: Kyllä, koska kaikki muutkin ajavat.

C: En välttämättä, koska valitsen nopeuden aina tilanteen mukaan.


Kysymys 4
: Huomaat sanoneesi jotain loukkaavaa toiselle, mitä mietit?

A: Vain jos huomaan, että toinen loukkaantui, pyydän anteeksi.

B: Ei kaikesta tarvitse loukkaantua. Nykyisin ei mitään saa enää sanoa. Se on sen toisen ongelma. Anteeksipyytely on hyvesignalointia ja moraaliposeerausta. Et sä mua määrää.

C: Pyydän anteeksi typerää käytöstäni.