Etulyöntiasema

16.05.2021

Keskinkertaisen brittisarjan Intruder lopussa hyvistä esittävä ex-poliisi kysyy ystävänsä ja miehensä murhanneelta kiltinoloiselta naiselta tietäen, mitä on tapahtunut:

"Tietävätkö pahat ihmiset alusta asti olevansa pahoja?"

Murhaajanainen vastaa kyynisesti heidän ymmärtävän tämän hiljalleen ja lisää:

"He ovat tavallaan etulyöntiasemassa, koska he kykenevät tekoihin, jotka ovat muille vaikeita."

Pahuus paljastuu motivaatiossa hankkia valtaa tekemällä jotain sellaista, joka rikkoo sääntöjä.

Tästähän meilläkin on tuore esimerkki, kun EU-elvytyspaketin käsittelyssä yksi sitä vastustava puolue pyrkii tavoitteisiinsa sovittujen sääntöjen henkeä rikkomalla ja kiusaa eduskuntaa vuorokausia kestävällä jarrutuskeskustelulla. Puolue on tehnyt huonosta käytöksestä poliittisen pelin välineen.

Sivistyneet yhteiskunnat tarjoavat kansalaisille huomattavia vapauksia. Ihmisoikeudet, sananvapaus ovat mahdollisia kaikille, koska yhteiskunta perustuu luottamukseen. Luottamukseen siitä, että yhteisiä sääntöjä noudatetaan. Demokratiassa valta on annettua. Sen antaa kansa valitsemalla edustajat päättämään yhteisistä asioista.

Valtaan pyrkiminen rikkomalla sääntöjä, kertoo pyrkijän kyvystä tehdä tekoja, jotka ovat muille vaikeita. Ne ovat vaikeita muille syystä, että he eivät halua menettää yhteisönsä luottamusta. Kun luottamus menetetään, sen hintana on myös vapauden menetys.

Sääntöjen rikkojalle se ei merkitse samaa, koska kansan luottamusta ei enää tarvita kun valta on saavutettu. Rikkojalle valta on otettua. Valtaan pyrkivä tarvitsee siis juuri sen verran kannatusta, että pääsee valtaan.

Pahuudella valtaan pyrkivän kannattaja ei ymmärrä tätä logiikkaa, koska kaikki tapahtuu näennäisesti demokratian vapauden sisällä, luottamuksen maailmassa. Hän ei myöskään ymmärrä sitä, että hän voi itse myöhemmin menettää vapautensa luottamuksen kadottua ja joutua valtaan nousseen pahuuden kohteeksi.

Hyvyyden puolustajat ovat aseettomia pahuutta vastaan hyvyyden keinoin. Pahuus pääsee valtaan, jos luottamuksen rikkojat tietävät tämän. Se on heidän etulyöntiasemansa.