Evoluution seurauksia

06.03.2020

Säännöllisesti toistuvat kannatusmittaukset herkistävät kansakuntaa haistamaan politiikan tuulensuuntia ja antavat medialle lisäapetta klikkausten toivossa. Virhemarginaalit tiedetään, mutta viis siitä. Oman puolueen pienikin lisäys nostaa omanarvontuntoa ja vähennys uppoaa sinne marginaaliin.

Huomionarvoisempaa viimeisimmässä oli se, että kyselytutkijat tunnistavat sukupuolieron puolueiden kannatuksissa. Miehet äänestävät kokoomusta ja perussuomalaisia, naiset demareita ja vihreitä. Muilla lienee sitten tasaisempaa. Tätä onkin hyvä spekuloida vähän pohtien sen yhteyttä yhteen toiseen ilmiöön eli syntyvyyden laskuun.

Koska tulos oli se, että miehet äänestävät sekä kokoomusta että perussuomalaisia, niin puolueiden kannattajilla täytyy olla jotain yhteistä. Oikeistolaisuus tietty tulee ensin mieleen, mutta konservatiivisuus lienee kuitenkin se johtolanka. Ja vielä tarkemmin hierarkkinen ihmiskäsitys, joka selkeästi yhdistää näitä kahta puoluetta, vaikka painotukset vähän erilaisia ovatkin. Ihmiskäsityksistä löytyy myös ero siihen toiseen blokkiin, jota siis naiset enemmistönä edustavat.

Hierarkkinen ihmiskäsitys perustuu ajatukseen, että ihmiset ovat luonnostaan eriarvoisia ja - kumma kyllä - se oma viiteryhmä koetaan aina arvokkaampana kuin joku toinen. Tästä syntyy pelkoja, koska ne toiset koetaan uhkana tälle maailmanjärjestykselle.

Ne toiset voi tarkoittaa myös valtiota. Kokoomuslaiset pelkäävät, että valtio tulee ja varastaa verottamalla sijoitusrahastojen varoja. Perussuomalaiset pelkäävät, että valtio vie Toyota Mark II:sen alta pois.

Hierarkkista ihmiskäsitystä haastamaan ovat nousseet kehittyneimmissä maissa naiset, jotka eivät enää aikoihin ole halunneet jäädä nyrkin ja hellan väliin ja sekös kismittää miehiä. Varallisuuden kerääminen ja autojen rassaaminen kun eivät enää luo samanlaista gloriaa emansipoituneiden naisten silmissä, joten tästä on syntynyt selkeä kohtaanto-ongelma.

Taustalla saattaa olla nimittäin evolutiivinen mekanismi. Patriarkaatin valta on viemässä maapallon ja samalla ihmisenkin elämää tuhoa kohti ja luonnon vastaiskuna sen miehiset edustajat jäävät vaille lisääntymisen mahdollisuutta. Pariutumisen todennäköisuus on suurempi elämän ylläpitämiseen suuntautuvan väestön osalla luonnonvalinnan seurauksena, joten muutaman sukupolven päästä maapallon selviämismahdollisuudet paranevat, ellei sitten ole jo liian myöhäistä.