Filosofiaa eläimyydestä

08.02.2022

Filosofian professori Matti Häyry osallistuu Hesarin mielipidejutussaan uuden eläinten hyvinvointilain valmistelun innoittamaan keskusteluun eläinten oikeuksista.

Nykyiseen tapaan tästäkin aiheesta saadaan esille vastakkainasettelu. Onko eläimillä itseisarvo vai välinearvo? Häyryn mielessä on kultainen keskitie, jo antiikin filosofien viitoittama hyveellinen ratkaisu ristiriitoihin. Nykyisin sitä kutsutaan myös tolkuksi.

"On vain sovittava säädylliset rajat."

Ajatusmalliin voisi ottaa pari uutta näkökulmaa.

Ensinnäkin: onko niin, että asiasta kuin asiasta pitää aina löytää saman aiheen ääripäät? Häyry antaa ymmärtää, että eläinten itseisarvo ja välinearvo ovat samalla ulottuvuudella ikään ne muodostaisivat jatkumon. Häyry sanoo:

"Olisi liiallista väittää, että niillä on vain itseisarvoa, ja puutteellista sanoa, että niillä ei ole sitä lainkaan. Hyveellinen suhtautuminen löytyy näiden välistä."

Että jos eläimellä ei ole ollenkaan itseisarvoa, sillä olisi vain välinearvoa, ja päinvastoin. Näinhän tuon ymmärtää. Kultainen keskitie tarkoittaisi sitä, että jos eläimellä olisi vähemmän välinearvoa, sillä olisi silloin enemmän itseisarvoa. Siis vähän sama kuin olisi hyveellistä olla säädyllisissä rajoissa natsi.

Toinen huomio liittyy tähän:

"Meidän on kohdeltava eläimyyttä niissä aina myös päämääränä sinänsä, itseisarvona."

Mitähän Häyry mahtaa tarkoittaa eläimyydellä? Onko se jotain sellaista, minkä eläin itse kokee? Vai olisiko käsite, jonka ihminen itse on luonut omassa päässään?

Voisi ehkä olla mielenkiintoista käydä filosofinen debatti ihmisen ja eläimen (sanotaan vaikka 10.000 litraa maitoa vuodessa tuottavan lehmän) välillä:

"Miten mielestänne teidän lehmien eläimyyttä on kohdeltu viime aikoina? Kävisikö Teille mitenkään, että sovitaan siihen yhdessä sopivan säädylliset rajat?"

Filosofian professori Häyry pohtii aihetta viitaten eurooppalaisiin filosofeihin Aristoteles ja Kant. Antropo- ja eurosentrisyyttä voisi hieman ravistella katsomalla, mitä muuallakin on aiheesta oltu mieltä.