Kapuloita rattaisiin

21.11.2020

Mitä tulee ensimmäisenä mieleen kun kuulee 'vastaavasta' päätoimittajasta tai 'vastaavasta' lääkäristä? Varmaankin henkilö, joka on vastuussa yksikkönsä toiminnasta. Ei, ei se niin mene.

Vastaava päätoimittaja tai lääkäri on se henkilö, jonka tehtävänä on vastata kysymyksiin, joita joku sattuu kysymään yksikkönsä epäkohdista. Vastauksen tulee olla sellainen, että yksikkö ei joudu vastuuseen tekemästään virheestä. Jos siis mediayhtiö julkaisee virheellistä tietoa, vastaavan päätoimittajan tehtävänä on kiistää väite ja käyttää kaikkia keinoja hyväkseen, jotta yhtiön maine ja kunnia säilyy. Vastaavasti terveydenhuollon vastaavan lääkärin tehtävänä on vastata kysyjälle tavalla, jolla yksikkö voi välttää vastuuta virheestään.

Vastaava päätoimittaja ja vastaava lääkäri ovat vastuussa ainoastaan yhtiön ylimmälle johdolle siitä, ettei tehdyistä virheistä seuraa ylimääräisiä kustannuksia. Ylin johto taas on vastuussa yhtiön omistajille siitä, että yhtiö tuottaa mahdollisimman paljon voittoa.

Toisin sanoen: on vastoin yrityksen etua, jos johtavassa asemassa olevat ihmiset kykenevät käsittelemään syyllisyyden tunnetta ja muuntamaan syntyneen huolen vastuuksi muista ihmisistä. Siitä kun tulee kustannuksia. Koska johtavassa asemassa olevat ihmiset ovat keskimääräisesti koulutetumpia, koulutustaso ei korreloi henkisen kasvun kanssa. Näyttää siltä, että se saattaisi jopa heittää kapuloita markkinatalouden rattaisiin.