Luovat löytyvät marginaalista

30.08.2021

Olipa virkistävää luettavaa Raisa Omaheimon kolumni YLE:llä. Hän kertoo, miten normaalius määrittää hyväksytyn. Jos kuulut valtavirtaan sinun tekemisiäsi arvotetaan eri lailla kuin, jos kuulut marginaaliin.

Hän lataa hengästyttävän listan asioista, jotka ovat ihan ok, jos kuulut normaalina tunnistettavaan joukkoon ihmisiä, mutta muille ne ovat ei-ok.

Normaalius on kiva asia. Tuntuu hyvältä olla normaali, koska kaikki tekemiset ovat hyväksyttyjä. Hyväksyntäähän ihminen kaipaa, sanotaan. Ja kivointahan tässä on se, että sen normaaliuden määrittää, no, normaalit.

"Yhteiskuntamme on rakennettu keskiluokalle ja keskiluokkaisille arvoille. Ja se on lienee ihan luonnollista. Paitsi että keskiluokkaisia on väestöryhmistä eniten, mediassa tekee töitä keskiluokka, joka nostaa esiin keskiluokkaisia aiheita."

Raisa Omaheimo katsoo tätä normaaliutta varallisuuden funktiona ja se kertoo talousajattelun hegemoniasta. Keskiluokka määrittelee itse normaaliuden ja köyhät jäävät siten sen ulkopuolelle. Normaaliuteen pääsee kun vain haluaa kuulua normaaleihin. Köyhäkin voi olla siksi wannabenormaali.

Normaaliutta voi tarkastella myös toisestakin näkökulmasta.

Winnicottille se tarkoittaa mukautumista (compliance). Mukautuminen on luovuuden vastakohta. Normaaliksi haluava pyrkii mukautumaan. Luovat ihmiset löytyvät siksi marginaalista.