Mistä puhumme kun puhumme elämäntavasta?

09.05.2019

Aihetta voisi lähestyä vähän samalla tavalla kuin taloustieteessä puhutaan mikro- ja makrotaloudesta. Makrotasolla tarkastellaan kokonaisuuksia ja mikrotasolla yksilön toimintaa. Mikrotaloudessa siis ihmisen valintoja ja sitä, mihin ne perustuvat.

Makroelämäntapa voisi olla siten koko kansakunnan toimintaa määrittävää. Sitä miten vaikka suomalaiset elävät verrattuna joihinkin muihin maihin. Suomessa vallitsee länsimainen kulttuuri, joten elämäntapamme on länsimaille tyypillistä. Asbtrakti käsite, mutta lienee tuttu kaikille.

Mikrotasolla puhutaan yksilön asenteista, tavoitteista ja tavasta suhtautua elämään. Ja niitähän löytyy monenlaisia. Kukin tavallaan. Voisi olla hyvä lähestyä tätä psykologian ja sosiologian käsitteillä, koska näissä ymmärretään ihmisten erilaisuus. Valitettavasti tapana on kuitenkin ajatella, että ihmisen elämäntapa olisi jotenkin ohjattavissa kaikille samoilla talouspolitiikan keinoilla ja siinä mennään pahasti metsään.

Kun sanotaan, että aikamme viheliäiset ongelmat johtuvat elämäntavastamme, niin se on varmasti totta. Jotkut väittävät, että ilmasto on muuttunut aina ja siksi siinä ei ole mitään kummallista. No, faktat puhuvat toista, mutta luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä on jo vaikeampi väittää luonnolliseksi tapahtumaksi tai sysätä sitä jonkun muun syyksi. Planeettamme elämän kutistuminen on elämäntapamme syytä ja sitä on vaikea kieltää millään järkevillä perusteilla.

Voiko länsimaista elämäntapaa sitten muuttaa makrotasolla? Minkälaisella politiikalla sen voisi tehdä? Vaikea kuvitella mitään sellaista ohjauskeinoa, jolla niin suuriin muutoksin päästäisiin. Makrotason voi siten unohtaa. Vain hullu väittäisi siihen kykenevänsä.

Jäljelle jää siis mikrotaso. Yksittäisten ihmisten asenteet, tavoitteet ja tapa suhtautua elämään. Voisiko niihin vaikuttaa politiikan keinoin? Jos ihmisen asenteita, tavoitteita ja tapaa suhtautua elämään määrittäisi vain ja ainoastaan raha, niin se voisi jopa toimiakin. Näinhän nyt kuvitellaan. Ihmisen elämässä on kuitenkin paljon erilaisia asioita, joihin pyrkiminen vaikuttaa ympäristöömme. Niihin vaikuttaminen poliittisin keinoin olisi pään hakkaamista seinään. Voisipa kysyäkin onko politiikka edes sitä varten.

Jos tosiaan kuvitellaan, että elämäntapaamme ohjaa vain raha ja sen vaikutuksesta on seurannut piinallisia ongelmia, miten voidaan ajatella, että taloudellisilla ohjauskeinoilla voitaisiin vaikuttaa ihmisten elämäntapaan ja päästä eroon näistä ongelmista? Catch 22. Eihän se voi mitenkään toimia. Samaa kuin bensalla tulen sammuttaminen olisi. Tämä ajattelutapa on niin syvällä ihmisissä, että he ovat tulleet sille sokeiksi.

Nyt tarvittaisiin psykologeja, sosiologeja, filosofeja, taiteilijoita ja muita luovia ihmisiä selittämään kaikille mistä elämäntavassamme on kysymys ja miten sitä voi muuttaa. Unohtakaa ekonomistit, insinöörit ja sokeat poliitikot, jotka puhuvat vain veroista ja tuista. Se on näpertelyä liian isojen ongelmien parissa. Nyt tarvitaan kulttuurivallankumousta. Ei nyt ihan Maon malliin, mutta kuitenkin.