Mistäs sen tietää

08.08.2021
Hesarin toimittaja Marko Junkkari vetää sunnuntaijutussaan metaforisia yhteyksiä oman perhokalastuksen, Italian mafian valtaan nousun ja Norjan koulu-uudistuksen sementoiman demarivallan välille.

Yhteinen nimittäjä olisi eräs talousguru, joka osaa käyttää taloustieteen matemaattisia malleja selittämään näitä ilmiöitä.
"Tarinoinnin sijaan tulkinnat perustuvat dataan ja laskelmiin."
Jostain syystä toimittajalta jää kertomatta, minkä matemaattisen mallin mukaan hänen saaliikseen jäi vain pari alamittaista kalaa.


Sen sijaan hän paljastaa taloustieteiden ytimen kertoessaan, miten oppivelvollisuuden nostaminen 18 vuoteen tulisi vaikuttamaan demareiden kannatukseen päinvastoin kuin Norjassa kävi.
"Tai mistäs sen tietää."
Taloustietelijöiden kyky nähdä tulevaisuuteen lienee samaa luokkaa kuin sääsammakko-ukolla. Jostain syystä poliitikot kuitenkin kuuntelevat ekonomisteja kuin totuuden torvia. Ehkä heidän pitäisi kuunnella myös Junkkaria.


"Ansiosidonnaisen porrastaminen lisää työllisyyttä."


J: Tai mistäs sen tietää.


"Verojen alennukset lisäävät kannustimia ja työpaikkoja."


J: Tai mistäs sen tietää.


"Päästökauppa ja haittaverot vähentävät kasvihuonekaasuja."


J: Tai mistäs sen tietää.