Peruskauraa

11.03.2020

Onkohan kukaan miettinyt pidemmälle ajatusta, että oikeistopopulistinen puolue saisi niin paljon valtaa, että pystyisi oikeasti hoitamaan keskeisimmän poliittisen päämääränsä maaliin. Meillähän se tarkoittaisi maahanmuuton rajua rajoittamista ja etnisten vähemmistöjen poistamista maasta. Ajatus olisi siis se, että pohditaan, miten maa makaa sen jälkeen, kun tämä nähty pääongelma on kokonaan ratkaistu. Miten huolehditaan kansalaisten hyvinvoinnista sen jälkeen?

Saattaapi olla, että tuohon tavoitteeseen pääseminen tarkoittaisi irtautumista joistakin kansainvälisistä sopimuksista ja ajautumista EU:ssa paariamaiden joukkoon, mutta oletetaan, että näistä jotenkin selvitään, niin mitäs sitten? Miten hoidetaan työllisyys, ulkosuhteet, varhaiskasvatus ja koulutus, sosiaali- ja terveydenhuolto, sisäinen turvallisuus ja maanpuolustus, liikkumisen edellytykset, ruokahuolto ja omavaraisuus, ympäristönsuojelu, luonnonvarojen kestävä käyttö? Varmaan tulee muutakin mieleen.

Nyt ainakin näyttää siltä, että meidän populistinen puolue käyttää kaiken energiansa tuon päätavoitteen ajamiseen heittelemällä avauksia ja välikysymyksiä minkä ehtii ja muiden ongelmien ratkaisuun ei jää aikaa tai sitten nekin nähdään vain johtuvan samasta syystä.

Toimittajien ja muiden poliitikkojen (sekä tietysti jokaisen äänestäjän) pitäisikin vaatia vahvemmin selityksiä siitä, miten maan asiat sitten hoidetaan, kun maahanmuutto on ratkaistu heidän haluamallaan tavalla. Kuvaus siitä minkälainen maa on sen jälkeen kun vierasaineisto on poistettu ja miten jäljelle jäävien hyvinvointi taataan. Vai löytyykö sen jälkeen taas joku uusi ongelma, joka pitää ensin ratkaista, ennen kuin muihin ongelmiin puututaan?

Populismia kuvataan usein sanomalla, että se tarjoaa monimutkaisiin ongelmiin yksinkertaisia ratkaisuja. Pitäisikin mielummin sanoa, että populismi tarjoaa monimutkaisten ongelmien tilalle yksinkertaisia ongelmia. Niiden pohtimiseen kun riittää vähäisempikin aivokapasiteetti.

Politiikassa monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan yhteistyötä. Jos puolueen puheenjohtaja sanoo, että he tekevät omaa politiikkaansa, eivätkä sivuille katso, niin se politiikka on silloin suunnattu vain yksinkertaisten ongelmien ratkaisuun. Peruskauraa.