Poikien hierarkiakäsitys

08.04.2024

Hesarissa juttu nuorten asenteista ja poliittisesta suuntautumisesta, jotka eriytyvät sukupuolen mukaan. Tytöt ovat liberaalimpia ja pojat konservatiivisempia, tytöt vasemmistolaisempia ja pojat oikeistolaisempia. Selitykseksi se, että tytöt ovat liberaalimpia ja vasemmistolaisempia ja pojat toisinpäin.

Jotain tarkempaa analyysiäkin jutussa on, mutta tärkeää on se, mitä jää sanomatta.

"Kun nuoret naiset siirtyvät vasemmalle, ovat entistä tiedostavampia ja entistä äänekkäämmin ajavat oikeuksiaan, nuoret miehet kokevat olevansa uhattuina."

Olisi voinut sanoa myös, että tytöt ovat kokeneet aikaisemmin olevansa uhattuina patriarkaattisessa hierarkiassa. Pojat kokevat asemansa hierarkiassa olevan uhattuina nyt.

"Nuoret miehet ovat kokeneet, että heille nyt ei ole luvassa sitä tulevaisuutta, joka heille on luvattu tai joka heille miehinä kuuluisi. Koetaan, että oma status heikkenee. Mielipaha on kanavoitunut siihen, että syytetään naisia, vähemmistöjä ja maahanmuuttajia."

Pojat kokevat, että heillä on sukupuoleen perustuva ansaittu status hierarkiassa.

"Naiset ovat vastanneet kehitykseen vaatimalla enemmän tasa-arvoa kaikille."

Tytöt haluavat poistaa patriarkaattisen hierarkian.

"...nollasummapelistä eli sitä, että jos yksi saa jotakin, se on joltain toiselta pois."

Hierarkiassa paikat vaihtuvat.

"...naisten ja tyttöjen oikeuksien ajaminen on mennyt liian pitkälle, koska se uhkaa miesten ja poikien mahdollisuuksia."

Pojat kokevat, että juuri sukupuoleen perustuva hierarkia on tarjonnut mahdollisuuksia heille.