Prosentit

25.08.2021

Eletään suoritusyhteiskunnassa. Tuijotetaan numeroihin, numerotavoitteisiin. Talouskasvuprosentteja, työllisyysprosentteja, valtionvelkaprosentteja. Ne ohjaavat politiikkaa. Ja myös keskustelua.

Politiikkaa ohjaavat myös puolueiden kannatuslukuprosentit. Ne ohjaavat myös julkista keskustelua eli toimittajia. Mikä puolue milloinkin nostaa prosenttiaan, se on suoriutunut hyvin.

Siitä viis, millä keinoin se on tapahtunut. Puolueella on ollut loistava strategia, jos kannatusprosentti on noussut. Keinoilla, millä hyvänsä. Ei se kiinnosta toimittajia. Ei ketään.

Katsotaanpa, millä keinoin populistinen puolue nostaa kannatustaan...

  • Kategorista muiden väitteiden kieltämistä.
  • Käsitteiden uudelleen määrittelyä omaksi eduksi.
  • Keskustelun kyllästämistä loputtomilla monologeilla asian vierestä.
  • Perusteettomilla väitteillä, joita kukaan ei kumoa.
  • Whataboutismia.
  • Muiden tuomitsemista samoista virheistä, joita itse on tehnyt. Projisointia.

Tämä kaikki sallitaan, koska...

A. Toimittajat ovat typeriä

B. Toimittajilla on oma agenda

C. Molemmat

Miksi kansa sitten hyväksyy nämä ja kannattaa puoluetta?

A. Kansa on typerää

B. Puolueen retoriikka vetoaa tunteisiin

C. Molemmat