Realismia peliin

18.02.2019

Vaalien lähestyessä vastuullinen äänestäjä seuraa politiikan kieltä avoimin ja kirkkain, mutta myös epäilevin mielin. Puolueet ovat valjastaneet viestinnän ja manipuloinnin ammattilaiset muokkaamaan agendaansa tarvittavaa viestintää, joten hereillä tulee olla, jos haluaa äänestämällä vaikuttaa maan tilaan luottavaisesti.

Huomio kannattaa kiinnittää muun muassa sellaisiin ilmaisuihin, joissa käsitteiden merkityksiä väännetään ristiriitaisesti. Tilanne saattaa syntyä kun omaa ideologiaa uhkaa joku uusi ilmiö, joka on saamassa yleisessä mielipiteessä positiivisen merkityksen. Tavoite on silloin hämärtää ja vesittää tuota uutta käsitettä. Eräs tällainen menetelmä on liittää aiheeseen adjektiivi realistinen.

Kun siis puhutaan realistisesta vihreydestä pitäisi hälytyskellojen soida. Vihreydellä alunperin tarkoitettiin sitä, että luonnolla on itseisarvo. Ihmiset, joille luonnolla on aina ollut pääasiassa vain välinearvo, kokevat vihreyden uhaksi, koska se heikentää mahdollisuuksia käyttää luontoa omaksi hyödyksi. Hyöty edustaa tässä sitä realismia.

Toinen esimerkki on realistinen ilmastopolitiikka. Talousajatteluun taipuvainen ihminen kokee ilmastonmuutoksen uhkaksi, koska se tarkoittaisi nykyisestä elämäntavasta luopumista. Realistista ilmastopolitiikkaa on silloin luottaa teknologian kehitykseen, joka tuottaa esimerkiksi vähäpäästöisempiä autoja sen sijaan, että ajelemista yksinkertaisesti vähennettäisiin. Tarvitaan siis investointeja, lisää tuotantoa ja materiaalivirtoja, korkeampia kulutusveroja muuttamaan ihmisten käyttäytymistä eli lisää rahaa ja sitä varten lisää työtä, joka taas lisää kulutusta, jota varten tarvitaan lisää rahaa eli lisää työtä, joka taas lisää...

Vinkiksi salonkikelpoisemmalle rasistiselle maahanmuuttovastaiselle politiikalle, jos ei ole jo käytössä: realistinen suvaitsevaisuus.

Entä mitäs voisi tarkoittaa realistinen raittius? Viinin tissuttelu, perjantaipullo? Joskus 1980-luvulla Lontoon kaduilla vastaan tuli t-paita tekstein, joka kuvasti hyvin työväenluokkaista arkirealismia:

Drinking problems? I drink, I get drunk, I fall down. No problem!