Rewiring the Brain

13.03.2019

Aivotutkimuksen edetessä tieteilijät ovat huomanneet, että aivot muovautuvat. Uusia hermosoluja syntyy ja uusia yhteyksiä näiden välillä muodostuu kun aivoja käytetään. Tiedetään myös, että tätä ei tapahdu silloin kun aivot toistavat samaa vanhaa ajatusta. Uudelleenkytkentää tapahtuu kun päästää irti vanhasta ja ajattelee jotain muuta. Sitä kutsutaan myös oppimiseksi.

Rewiring the Brain - käsitettä on käytetty usein silloin kun halutaan päästä eroon ikävistä ajatuksista, joita aivot märehtivät. Ihminen tulee onnellisemmaksi kun pääsee irti negatiivisuudesta ajattelemalla enimmäkseen positiivisia aatoksia. Vaikkapa joka ilta kolmea asiaa, joista voi olla kiitollinen.

Aivojen uudelleenohjelmointia tarvittaisiin nyt myös kun ilmastonmuutosahdistus uhkaa ihmisten onnellisuuden tavoittelua. Mutta sen sijaan, että ahdistunut ajattelisi illalla kolmea asiaa, joista voi olla kiitollinen, aivojen pitäisi muovautua oppimaan jotain uutta. Se voi tapahtua vain päästämällä irti vanhoista ajatustavoista, jolloin aivojen synapsit eli yhteydet hermosolujen välillä surkastuvat. Uusien hermosolujen syntymistä (neurogenesis) auttaa kun aivot tuottavat BDNF-nimistä hermokasvutekijää. Sitä syntyy helposti liikunnan avulla, tutkijat sanovat.

Yhdistämällä liikunta ja uuden tiedon hankinta aivot muovautuvat suotuisasti. Ehdotus olisi siis tämä:

1. Mene pitkälle kävelylle luonnontilaiseen metsään (esimerkiksi Nuuksioon).

2. Lue sen jälkeen tämä kirjoitus: Onko irtikytkentä realistinen tavoite Suomelle?

3. Toista sama niin monta kertaa, että irtikytkentä aivoissa talousajattelusta on tapahtunut.

Ahdistus katoaa samalla kun huomaa, että se olikin ihan itse aiheutettua, jolloin sille voi myös tehdä jotain.