Se ero

05.12.2023

Miten yksilökeskeisyys näkyy nykyisessä kulttuurissamme? Kahdella tavalla riippuen siitä tarkastellaanko itseä vai muita.

Muita tarkasteltaessa se näkyy ajattelussa ja asenteessa, että yksilön tulisi itse ottaa vastuu omasta elämästään. Jokainen on oman onnensa seppä.

Itsessä se näkyy siinä, että minä saan tehdä mitä itse haluan. "Et sä mua määrää." Siis toisin sanoen minun ei tarvitse kantaa vastuuta muille omista tekemisistäni.

Yksilökeskeisyyden vastakohta on yhteisöllisyys. Me yhdessä kannamme vastuun muista. Siksi minä en voi tehdä kaikkea mitä minä itse haluan, koska olen vastuussa muille tekemisistäni.

Julkisessa keskustelussa yksilökeskeisyys näkyy esimerkiksi siinä, että minä saan sanoa, mitä haluan. Se on sen toisen vika, jos se loukkaantuu. Sen sijaan itseni syyllistäminen on epäsopivaa. Enhän edes voi syyllistyä, koska en ole vastuussa muille tekemisistäni.

Poliittisessa kentässä yksilökeskeisyys jakaa puolueita karkeasti oikeistoon ja vasemmistoon. Kummassakin ryhmässä ajetaan oman kannattajakunnan etua, ymmärrettävästi.

Oikeistopuolueita äänestävät ajavat hyvin toimeen tulevien etua. Mitä paremmin toimeen tuleva sitä enemmän hyötyy oikeistopolitiikasta. Heikommin toimeen tuleva oikeistoa äänestäväkin haluaisi kuulua paremmin toimeen tulevien joukkoon.

Oikeistoa kannattava ajattelee, että raha ratkaisee, nimittäin oma raha. Mitä enemmän rahaa minulla on, sitä helpommin voin tehdä mitä itse haluan. Muiden tulee itse ottaa vastuu itsestään, joten minun rahojani ei siihen tarvitse käyttää.

Vasemmistopuolueiden kannattaja ajaa myös edustamiensa ihmisten etuja. Mitä heikommin toimeen tuleva kansalainen, sitä enemmän halutaan tukea häntä. Paremmin toimeen tuleva vasemmistokannattaja ei kuitenkaan halua kuulua itseään heikommin toimeen tulevien joukkoon.

Vasemmistoa kannattava ajattelee myös, että raha ratkaisee, nimittäin meidän kaikkien raha. Mitä enemmän rahaa meillä on yhdessä, sitä helpommin voimme tukea niitä, joilla ei mene niin hyvin. Me voimme ottaa vastuun muista.

Siinäpä se ero onkin. Yksilökeskeisyydessä ja yhteisöllisyydessä.