Silakkavaara!

31.12.2019

Olemme lukeneet viime päivinä, että iso joukko kansalaisia on kyllästynyt ilkeilyyn, kiusaamiseen ja ihmisarvon loukkaamiseen ja perustanut Silakkaliikkeen, joka pyrkii vastustamaan rasismia ja vihapuhetta.

Tervetullut ilmiö. Toivotaan menestystä silakkaparvelle. Öyhöttäjät varokaa!

Nähtäväksi sitten jää, miten liike muotoutuu. Parviäly tarkoittaa parhaimmillaan sitä, että vapaan keskustelun tuloksena hyviä ideoita nousee esiin ja ihmiset alkavat kannattaa niitä. Voi se toimia niinkin, että menestyneimmät ideat selviävät tykkäämisten ja komppaavien emojien määrällä.

Jos keskustelu pysyy sivistyneenä, sen tulokset voivat olla kannustavia. Jos taas sorrutaan samanlaisiin virheisiin, joita öyhöttäjät itse käyttävät, niin liike voi lässähtää. Aika näyttää.

Tässä olisi yksi ehdotus siitä, miten nettiöyhöttäminen voitaisiin saada kuriin. Ehdotus voi tuntua radikaalilta, mutta sitä se onkin.

1. Yhteisestä sopimuksesta kaikki vastuulliseen journalismiin sitoutuneet julkaisijat päättävät jättää kaiken kommentoinnin pois joksikin aikaa. Se voisi olla kuukausi tai pari tai vaikka puoli vuotta. Nythän sitä tehdään valikoidusti jo tiettyjen aiheiden yhteydessä, mutta parempi olisi jättää koko kommentointi pois. Nettiöyhöttäjät vetäytyvät ainakin joksikin aikaa takaisin koloihinsa pois näkyviltä.

2. Tuon ajan jälkeen vaaditaan rekisteröinnin yhteydessä sellainen samantapainen testi kuin Captcha, jolla pyritään selvittämään onko kommentoija (kypsä) ihminen. Nyt ei visuaalinen testi, vaan tehdään joukko kysymyksiä, jolla selvitetään onko kommentoija ymmärtänyt julkaistun jutun sisällön ja pystyykö hän perustelemaan oman näkemyksensä. Hyväksytty rekisteröinti antaa sitten mahdollisuuden kommentoida kaikkia juttuja tietyn ajan, jonka jälkeen uusi testi. Jonkinlainen sivistystason testi siis.

3. Kun kommentoijaa ei ole bannattu ja hän on suorittanut testin hyväksytysti kolme kertaa, hän saa täydet oikeudet ilman lisätestejä.

Nyt sitten alkaisi välittömästi poru siitä, miten sananvapautta rajoitetaan. Tämän estämiseksi luodaan uusi blogialusta, jota ylläpitää valtakunnallinen digitaalinen kirjastolaitos. Se on ilmainen ja kaikille vapaa. Ei mainoksia ja dataa kerätään yhteiskunnan käyttöön. Jokainen voi itse päättää saako omia juttuja kommentoida ja vastaa tietysti itse myös kommentoinnin laillisuusnäkökohdista.

Näin taataan kaikkien kansalaisten sananvapaus. Kuka tahansa saa kirjoittaa mistä aiheesta tahansa ja kommentoida mitä juttua tahansa riippumatta siitä, missä se on julkaistu. Oma näkyvyys pitää vaan ensin ansaita.

Tämän nykyisen järjestelmän ongelmana on nimittäin se, että julkaisijat tarjoavat kenelle tahansa valtavan näkyvyyden riippumatta siitä, miten kypsä hän on tuomaan julki mielipiteitään. Nämä eivät ole oikeassa suhteessa toisiinsa. On hyvä, että kaikilla on mahdollisuus julkaista omia näkemyksiään. Mutta, jos ammattitaitoisen toimittajan juttuja kommentoi kypsyydeltään ja sivistystasoltaan ala-asteikäinen, se on väärin tätä toimittajaa kohtaan.