Sivistyksen puolustajia kaivataan

12.12.2021

Sitä voi vaan ihmetellä, miksi tänä päivänä käydään edes keskustelua siitä, pitäisikö Raamatun kirjoituksia pitää moraaliohjeina, jotka menevät yhteiskunnan säätämien lakien yli. Sieltä kun löytyy sekä ristiriidattomia että nykypäivään sopimattomia tekstejä, joiden tarkka noudattaminen on täysin mahdotonta nykyisen sivilisaation piirissä.

Pitäisi olla selvää, että Raamatun tarjoama sisältö ei enää sovi moraaliperustaksi sellaisenaan, vaan johtaa väistämättä ristiriitoihin. Eikä tämä ole uskon asia. Uskoa Raamatun oppeihin sen ei tarvitse horjuttaa. Jokainen voi uskoa uskontonsa tarjoamiin tarinoihin kuten ennenkin.

Ongelmana tässä on vain kysymys, jonka edellinen herättää. Mikä sitten toimii nykyihmisen moraalin perustana, jos uskonto ei siihen enää riitä? Suurelle osalle ihmisistä elämän oikeat valinnat ovat helppoja. He ovat sen oppineet yhteisöllisen elämän kautta sivistyksenä. Sivistyksen pitäisi tarjota moraalin perusta nykyihmiselle. Lait ja säännöt on tarkoitettu niille, joilla tuo moraalin perusta ei ole oikein selvillä, eikä heillä ole halua itsensä sivistämiseen. Heidän toimintaansa ohjaavat enemmän biologiset tarpeet ja itsekäs oman edun ja mielihyvän tavoittelu.

Huono juttu tässä on se, että tuo yhteisöllisyys on alkanut murenemaan yksilökeskeisyyden vahvistuessa ja yhteiskunnan pirstoutuessa. Moraalin rapistuminen näkyy sitten arvorelativismina. Yhteinen tarina oikeasta ja väärästä on kadonnut. Jokainen voi itse luoda sen omassa päässään. Moraalin ainoaksi perustaksi jää siten tekojen vaikutusten arviointi. Mutta senhän voi jokainen nykyisin myös tehdä itse, välittämättä siitä mitä muut ajattelevat.

Ei siis ihme, että yhä laajemmin on levinnyt sellainen ajatus, että ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa vanha viestinnän perussääntö on kääntynyt ympäri. Ennen ajateltiin, että viestin lähettäjälle on vastuu viestin perille menosta. Jokainen vastaa itse omien sanojensa vaikutuksista. Nyt vastuu on siirretty savolaisittain vastaanottajalle. Siksi kuulee niin usein kommentteja, että mitään ei saa enää sanoa ja ihmiset loukkaantuvat liian helposti, pitäisi sietää sitä ja tätä.

Tämä kertoo moraalin ja sivistyksen rappion tilasta, henkisestä laiskuudesta, itsekkyydestä ja omahyväisyydestä, kulttuurin taantumisesta. Vaikea ymmärtää, miten sellainen yhteiskunta voisi pysyä kasassa pitkään. Mistä löytyisi sivistyksen puolustajat?