Systeemiteoria, hyöty

22.10.2020

Systeemillä voidaan tarkoittaa prosesseista koostuvaa kokonaisuutta. Prosessit ovat toiminnallisuuksia, joilla on joku tulos. Kivikin on luonnon prosessin tulos, vaikka ehkä ei niin selkeä. Biodiversiteetti on selkeä. Myös ihmiset voivat muodostaa systeemejä. Parisuhde on suhteellisen yksinkertainen systeemi, jonka prosessien tulos on rakkaus. Terveydenhuoltojärjestelmä on vähän monimutkaisempi systeemi. Sen prosessien tulos on terveys.

Ihminen voi olla suhteessa systeemiin eri tavoilla. Karkeasti sen voi jakaa kahteen eri tapaan:

1. subjekti/objekti

2. ekskluusio/inkluusio.

Katsotaanpa tarkemmin.

Ihminen voi olla systeemin nähden joko subjekti tai objekti.

Subjektina ollessa ihminen näkee systeemin objektina. Tyypillisesti tämä tapahtuu silloin kun ihminen ostaa jonkun palvelun. Toisin sanoen käyttää palvelua hyödykseen.

Systeemi voi myös toimia subjektina, jolloin ihminen on alistunut tai alistettu objektiksi. Systeemi käyttää silloin ihmistä hyödykseen.

Ekskluusio tarkoittaa tässä sitä, että ihminen on joko jätetty tai jättäytynyt systeemin ulkopuolelle. Suhdetta ei silloin ole näiden välillä, eikä ihminen voi tietenkään vaikuttaa systeemiin. Siitä ei ole hyötyä systeemille eikä ihmiselle.

Inkluusiossa ihminen on osa systeemiä. Jo olemalla osa systeemiä ihminen väistämättä vaikuttaa sen prosesseihin. Sen antaa myös paremman mahdollisuuden parantaa prosesseja, jolloin siitä hyötyvät sekä systeemi että kaikki sen osat. Vain olemalla osa jotain systeemiä ihminen voi olla luova.

Lienee selvää, että parisuhde on systeemi, joka voi toimia vain, kun ihminen on osa systeemiä. Subjekti/objekti-suhde muuttuu valtataisteluksi ja ennen pitkää tuhoaa systeemin eli parisuhteen. Ekskluusion voisi ajatella olevan jonkinlainen kulissiparisuhde.

Myös luonto on sellainen systeemi, että sen prosessit tuhoutuvat, jos ihminen vain käyttää sitä hyödykseen. Olemalla osa luontoa ihminen voi vaikuttaa sen prosesseihin. Siitä hyötyvät silloin kaikki systeemin osat.

Harva ehkä tulee ajatelleeksi sitä, että terveydenhuoltojärjestelmä on myös systeemi, jonka osa ihminen voi olla. Mietitäänpä tilannetta, jossa sinulle on tehty syopädiagnoosi ja selviää, että se syöpäsi on näkynyt jo aikaisemmin otetuissa kuvantamistutkimuksissa, mutta ei olla huomattu. Systeemin prosesseissa on ollut silloin vika.

Onko siis mitään hyötyä selvittää tätä prosessivikaa? Onko siitä mitään hyötyä enää sinulle kun syöpä on jo leikattu pois? Ei varmaankaan, jos sinun ja systeemin välillä on subjekti/objekti-suhde tai ekskluusio. Ainoastaan silloin kun olet osa systeemiä voit vaikuttaa tähän prosessivikaan. Silloin siitä hyötyvät muut, jotka ovat osa samaa systeemiä.

Että tällainen systeemiteoria. Saa käyttää ja kehittää vapaasti. Jos tulet osaksi systeemiä, siitä hyötyvät kaikki.