Tehdään ihmiskoe

07.09.2019

Valitaan yhteen ryhmään joukko aikuisia, joiden mielestä maahanmuutto on suurin ongelmamme ja ilmastonmuutos ei ole ihmisen aiheuttama, se on vain vihervassareiden vouhotusta. Toiseen, verrokkiryhmään, valitaan satunnaisesti sama määrä aikuisia suomalaisia. Molemmille ryhmille sanotaan, että he suorittavat kokeen, jossa heidän täytyy elää jonkin aikaa eristyksissä muista ihmisistä, mutta kokeen syyksi ilmoitetaan joku näennäinen tutkimus.

Ryhmät asuvat muuten eristäytyneinä, mutta heillä on mahdollisuus seurata maailman tapahtumia verkon kautta. Juju on vain siinä, että tietovirtaa manipuloidaan heidän tietämättään. Heidän adrenaliini- ja kortisoliarvojaan monitoroidaan päivittäin stressitason muutosten seuraamista varten.

Jonkin ajan päästä uutisvirtaan ilmestyy tieto, että Antti Rinteen vihervasemmistohallitus on päättänyt lopettaa kokonaan turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden vastaavien haitallisten ihmisten maahantulon ja karkoittaa jo maassa olevat välittömästi pois.

Vähän myöhemmin Rinteen hallitus ilmoittaa, että ilmastonmuutos on tosiasia, mutta Suomi ei aio tehdä mitään, vaan odottaa, että ongelma ratkaistaan kun Afrikka ja Intia pitävät huolen siitä, että niiden väestö vähenee, ja Kiina lopettaa kivihiilen käytön.

Valistunut veikkaus stressihormonien tasoista ryhmissä:

1. Testiryhmässä stressitasot ovat aluksi korkeammat kuin verrokkiryhmässä. Varsinkin adrenaliinitasot ovat keskimäärin pysyvästi korkeammalla, joka johtuu ahkerasta uutisten kommentoinnista.

2. Haittamaahanmuuton loppuessa verrokkiryhmässä ei tapahdu muutoksia, mutta testiryhmässä adrenaliinitasot nousevat selvästi heti ja laskevat sitten nopeasti samalle tasolle kuin ennen tietoa.

3. Suomen luopuessa ilmastonmuutoksen torjunnasta verrokkiryhmässä stressitasot nousevat selvästi ja myös testiryhmässä tapahtuu nousua, mutta laskee sitten nopeasti samalle tasolle kuin ennen tietoa.

4. Ajan kuluessa verrokkiryhmässä stressitasot laskevat vähän ja testiryhmässä stressitasot ovat edelleen samalla tasolla kuin testin alussa. Testityhmän korkeaa adrenaliinitasoa pitää yllä kommentointi harakoiden liiallisesta määrästä ja räksien mustikoiden haittasyöminen.