Tehdään ihmiskuvavaalit

01.02.2019

Tuleviin eduskuntavaaleihin on ehdotettu erilaisia teemoja, nyt viimeisimpänä vanhustenhoito. Ongelmat siinä ryöpsähtivät taas esiin ja saattaapa jopa hallitus kaatua. Ei ehkä tekisi hyvää hallituspuolueille vaaleja ajatellen. Kaikki esitetyt teemat ovat tietysti tärkeitä ja vaativat oikeutetusti huomionsa. Vaalilupaukset tuppaavat vain unohtumaan kuten tiedetään.

Siksi voisikin miettiä teemaa, jossa puolueiden ei tarvitse luvata mitään eikä siten pettääkään lupauksiaan. Aihe pitäisi kuitenkin olla sellainen, että äänestäjä pystyy arvioimaan puolueen aikomuksia päästessään valtaan. Ehdotetaan siis aiheeksi ihmiskuvaa.

Jokaisen puolueen tulisi kertoa minkälainen on tyypillinen ihminen, minkälainen on ihanneihminen ja minkälainen ihminen ei mielellään saisi olla. Vastaukset paljastaisivat sen minkälaisina puolueet ihmisiä noin ylipäänsä pitävät ja minkälaisen politiikan ohjaamina heistä tulisi mallikansalaisia.

Avauksen tähän suuntaan on jo tehnyt YLE:n kolumnisti, dosentti Jari Ehnrooth, joka mainitsee kolumnissaan hierarkkisen ihmiskäsityksen. Vaikka hän ei sen luonnetta varsinaisesti jutussa selitä, sitä voi yrittää tulkita tästä ja hänen aikaisemmista kirjoituksistaan. Liiemmin valaisua siitä ei nettihautkaan tuota, vaikka JE sanoo sen olevan yleisesti hyväksytty. Ehkäpä se on jo sisäistetty itsestään selvyytenä. Jotain kuitenkin löytyy vaikkapa tästä.

Hierarkkisuus vitannee arvojärjestykseen. Hierarkkisessa ihmiskäsityksessa ihmisillä on eri arvo. Joillakin korkeampi kuin toisilla. Mikä sitten määrää arvojärjestyksen? Ihminen tavoittelee omaa etuaan ja se etu saavutetaan taloudellisen vaurauden mukana. JE:n mainitsema tulontasaus on tuon arvohierarkkian romuttamista. Eriarvoisuuden vähentäminen ei siten kuulu tätä ihmiskäsitystä tukevan puolueen ohjelmaan, vaikka se olisi sinne kirjattukin jossain muodossa.

Hierarkkinen ihmiskäsitys ei toki ole mitään uutta vain tälle ajalle. Armeijastahan se on tuttu. Saksassa se oli ennen Hitlerin luhistumista vallalla ollut ajattelutapa. Myös maahanmuuttovastaisuudessa sitä käytetään. Talousajattelu on siis vain yksi hierarkkisen ihmiskuvan ulottuvuus. Yhteistä kaikille on sen kannattajan etuoikeutetun aseman turvaaminen. Eriarvoisuus tarkoittaa rajoja ihmisten välillä ja raja synnyttää uhkan, jonka poistaminen toteutuu vallankäytöllä. Valta taas on yksi vihan muoto, joten hierarkkista ihmiskäsitystä ylläpitää viha.

Toiveena olisi siis, että ennen vaaleja kaikki puolueet ilmoittaisivat mitä ihmiskäsitystä tukevat. Tai voisivat ainakin mainita, jos tukevat tätä hierarkkista ihmiskäsitystä, jolloin sitä ei tarvitse peitellä muun poliittisen puheen joukkoon.