Terve viha?

07.01.2020

Edellisessä postauksessa oli esillä käsite 'terve narsismi'. Pohditaanpa nyt vähän vastaavaa käsitettä 'terve viha' - tai 'rakentava aggressio' niin kuin sitä joskus kutsutaan.

Rajataan ensin viha tarkoittamaan tunnetta, jolla on jokin kohde. Vähän niin kuin surukin koskee jotain menetystä tai iloitseminen syntyy jonkun henkilön menestyksestä. Ja tässä tapauksessa viha liittyy johonkin ihmissuhteeseen. Toki kiveäkin voi vihata, jos siihen kompastuu, vaikka parempi kohde voisi olla silloin itse.

Ihmissuhteessa viha voi tarkoittaa kahta eri keinoa ratkaista suhteen kriisi, jos sellaiseen joutuu.

Ajatellaan ensin tilannetta, jossa joudut jatkuvasti loukatuksi ja toinen käyttää sinua hyväksi alistaen sinut. Viha nousee ihan oikeutetusti ja haluat muuttaa tilanteen niin, että loukkaaminen loppuu. Ilmaiset itseäsi jämäkästi niin, että toiselle tulee selväksi, että et siedä käytöstä ja haluat lopettaa suhteen, koska loukkaamista on jatkunut liian kauan. Silloin viha kohdistuu suhteeseen, jonka haluat loppuvan. Vihaa voisi silloin kutsua erottavaksi vihaksi. Sen toisen loukkaavan henkilön ihmisarvoa kunnioitat kuitenkin edelleen ja voitte jopa omasta puolestasi jatkaa ystävinä kun pöly on laskeutunut.

Toinen vihan tyyppi on vihaa, joka alentaa toisen ihmisarvoa eli nyt sen toisen vihaa, joka sinua loukkasi. Se näyttäytyy mitätöimisenä, solvailuna, manipulointina, jopa vihan kohteen tuhoamisena väkivaltaisesti - tai ainakin mielikuvissa. Sitä voisi kutsua tuhoavaksi vihaksi.

Rakentavalla aggressiolla tarkoitetaan ilmeisesti tuota ensimmäistä. Se nähdään hyvänä, koska se auttaa eteenpäin elämässä. Niin kuin esimerkiksi tässä on kuvattu:

"Aikuismaisena aggression ilmaisumuotona pidetään rakentavaa aggressiota. Se on eteenpäin vievä voimavara, joka antaa pystyvyyden, voiman ja rohkeuden tunteen sekä auttaa puolustautumaan koettua vääryyttä vastaan."

Tai tässä:

"Tervettä vihaa ilmaistaan rakentavasti jakamalla omaa tunnetta myötätuntoisesti toisten kanssa. Silloin kukaan ei loukkaannu eikä satuta. Rakentava vihan ilmaisu on avointa ja suoraa, joka puhdistaa ilmapiiriä, lisää vuorovaikutusta ja läheisyyttä ihmissuhteissa."

Mutta, eikö kuitenkin sekä rakentava että tuhoava viha ole silti samaa vihaa tunteena? Vain se, miten reagoidaan on erilaista. Ja se, miten toisen ihmisarvoon suhtaudutaan.

Toinen tapa käsitellä aihetta olisi käyttää Freudin viettiteoriaa. Freudin mukaan on kaksi viettienergiaa: eros ja thanatos, elämää ylläpitävä ja tuhoava energia. Viha on silloin thanatoksen väline ja luovuus eroksen väline ratkaisemaan ongelmia, etsimään mielen tasapainoa. Tämä ajattelutapa antaa nimittäin kokonaan uuden vaihtoehdon ihmissuhdeongelmienkin ratkaisuun ilman vihaa.

Luovuus nimittäin juuri on "eteenpäin vievä voimavara, joka antaa pystyvyyden, voiman ja rohkeuden tunteen." Luovuus antaa keinot etsiä ratkaisuja ilman vihaa, jotka voivat olla "avointa ja suoraa, joka puhdistaa ilmapiiriä, lisää vuorovaikutusta ja läheisyyttä ihmissuhteissa".

Terveen vihan tai rakentavan aggression voi silloin heittää käsitteinä romukoppaan. Viha on aina silloin tuhoavaa.

Sekä 'terve narsismi' että 'terve viha' ovat selfhelp-kulttuurin mukana syntyneitä käsitteitä, jotka ovat näinä maailmanaikoina jopa vaarallisia, koska hämärtävät moraalitajuntaa.