Tilannekatsauksia

24.02.2020

Nämä kolme kirjoitusta kertovat maailman tilasta. Kannattaa lukea. Lause lauseelta. Ja taas uudestaan, kunnes ajatus kirkastuu. Aika synkkää, mutta todellisuus pitää kohdata avoimesti. Muutos on mahdollinen.

1.

Ensimmäinen on tutkija J.M. Korhosen tuore kirjoitus omassa blogissaan. Tässä tiivistyksenä lainaukset ydinkohdista.

"Talous: kuolleen hevosen piiskaamista

Nykyinen talousjärjestelmä on tuottanut historiallisen paljon hyvinvointia, historiallisen kovalla hinnalla. Sen toiminnan jatkaminen tulee kuitenkin tuhoamaan yleistä hyvinvointia kiihtyvällä nopeudella, vaikka yksilöt voivatkin rikastua vielä kauan - aivan kuten kuolleen eläimen raato voi elättää jonkin aikaa hyvinkin menestyviä eläinyksilöitä.

Maailma on todellakin muuttumassa kiihtyvällä nopeudella, ja on luonnollista, että tältä muutokselta haluaa suojautua - vaikka se ei olisi mahdollista. Tässä tilanteessa houkutus uskoa niitä, jotka vakuuttavat kaiken järjestyvän parhain päin jos vain "vihervasemmistolaiset" saadaan ulos politiikasta tai vääränväriset ulos maasta, on suuri.

Lyhyesti sanoen: Poliittisen vallan valuminen rikkaiden käsiin, viivyttely vakavien ongelmien ratkaisemisessa, ja äärioikeiston nousu tekevät ajoissa aloitetuista, riittävän tepsivistä korjausliikkeistä epätodennäköisiä. Tämä johtaa lähes kaikkien ongelmien vaikeutumiseen, ja ennen pitkää järjestelmän systeemiseen romahdukseen. Vähintään osa nykyään demokraattisista valtioista ajautunee jonkinasteiseen fasismiin ongelmien kärjistyessä. Mitään näyttöä siitä, että Suomi olisi immuuni kummallekaan kehityskululle, ei ole olemassa."

2.

Tilanteen kehitystä on kiihdyttänyt sosiaalinen media, joka on kaapannut vallan vapaalta ajattelulta. Tätä on kuvannut internetpioneeri Jaron Lanier, josta vuoden vanha juttu Hesarissa.

"Lanierin sanoin, sosiaalinen media tekee meistä kusipäitä.

Ne ovat kovaa vauhtia viemässä vapaan tahtomme ja onnellisuutemme sekä kykymme empatiaan. Ne ovat hävittämässä totuuden ja tekemässä politiikasta mahdotonta. Lopulta, ne vievät myös sielumme."

3.

Kahden edellisen yhteisvaikutuksesta on seurannut nykyinen poliittinen tilanne ja sen aiheuttama uhka, joka toteutuessaan tulee kiihdyttämään J.M. Korhosen kuvaamaan romahdusta. Tästä kirjoittaa radikaalipappi Kai Sadinmaa tuoreessa blogikirjoituksessaan.

"He ovat pelon lapsia.

He ovat ihmistä ja ihmisyyttä halveksivan valtapolitiikan äpäriä, jotka yrittävät säilyttää hiipuvan kunnian ja omanarvontuntonsa rippeet ihmisarvoa häpäisevässä markkinatotalitarismissa.

Pakkovalta synnyttää vastavoimansa. Kapitalismi voitti kommunismin, mutta sai tilalle oman varjonsa, terrorismin ja oikeistopopulismin. Hegemoninen, ylivoimainen pääoman imperiumi synnyttää oman tuhonsa. Nykyajan terroristit imitoivat, peilaavat finanssikapitalismin tuhoisuutta ja oikeistopopulistit sen antidemokraattista vaihtoehdottomuutta. Mitään todellista vaihtoehtoa ne eivät kykene tarjoamaan. Vain tuhoa ja murenemista, pakkovaltaa."

Mitäpä sitä näitä sen enempää purkamaan. Kannattaa lukea kaikki.