Ummisto ja luovasto

07.05.2021

Suomen kieli on hauska kieli, koska se taipuu niin moneen. Yksi kätevä piirre suomenkielessä on tapa ilmaista joidenkin samankaltaisten olioiden joukko päätteellä -sto, -stö.

Ajatellaan vaikkapa sellaisia sanoja kuin suisto (joukko joen haarautuvia suita), puisto (alue, jossa on paljon puita), kirjasto (sisätila, jossa on paljon kirjoja).

Joskus sto-joukko muodostuu enemmän abstrakteista samankaltaisista osista, kuten älymystö, sivistyneistö, köyhälistö.

Ja sitten on tietenkin nämä poliittiset ulottuvuudet: oikeisto ja vasemmisto. Jostain tuntemattomasta syystä niiden väliin jää keskusta eikä keskusto. Se toinen ulottuvuus, eli konservatiivisuus/liberaalisuus, ei sen sijaan ole vielä saanut sto-nimityksiä. Konservatiivistö, liberaalisto? Ei toimi.

Ehkä nuo käsitteet ovat jo muutenkin aikansa eläneitä. Ainakin niitä yhä vähemmin enää käytetään julkisessa keskustelussa. Pitänee siis keksiä jotain uutta.

Ehdotus olisi ummisto ja luovasto.

Ummistoa ei ainakaan pikahaulla löydy muuten kuin Puumalassa oleva Ummistonvesi, joten sitä voisi pitää uudissanana. Ummistolla voidaan tarkoittaa joukkoa ihmisiä, joita yhdistää umpimielisyys. Umpimielisellä on muun muassa seuraavia ominaisuuksia:

  • haluttomuus havainnoida avoimesti ympäristön tapahtumia
  • taipumus suodattaa sisään mahdollisista havainnoista vain tutut
  • taipumus turvautua omassa ajattelussa vanhoihin totuttuihin malleihin
  • haluttomuus ymmärtää asioiden moniulotteisia merkityksiä
  • taipumus vierastaa kaikkea uutta ja poikkeavaa
  • taipumus hakeutua samanmielisten joukkoon

Vaikka Suomessa koulusivistys on maailman parhainta luokkaa, ummiston osuus kansakunnasta on kasvanut merkittävästi viime aikoina. Osasyy tähän lienee sosiaalisessa mediassa, joka toimii mainiosti umpimielisyyttä vahvistavana välineenä. Toinen pääsyy ummiston kasvuun lienee se, että maailmasta on tullut aina vain monimutkaisempaa ja moniulotteisempaa, joten ummisto vetää puoleensa siitä ahdistuneita ihmisiä.

Ummiston vastakohta on siis luovasto. Luovastoakin voidaan pitää uudissanana, koska googlehaku ei juuri tuloksia anna. Luovasto koostuu ihmisistä, joilla on ummistolle vastakkaiset ominaisuudet.

Koska luovastoon kuuluvat ihmiset tietenkin ymmärtävät nämä ilman selityksiä ja ummistoon kuuluville niiden ymmärtäminen on tosi vaikeaa, säästetään vaivaa ja jätetään niiden kuvaaminen sikseen.