YLE, skarppaa!

18.06.2020

Hienoa, että YLE tarkistaa uutis- ja ajankohtaisohjelmien toimintaperiaatteita. Useimmat mainituista periaatteista ihan hyviä. Pari kohtaa, joille toivoisi myös käytännön tasolla skarppausta ja muutosta aikaisempaan.

2. Valvomme vallankäyttöä ja vaadimme vastuunkantajilta vastauksia.

3. Hankimme tietoa ilman ennakkokäsityksiä.

'Ilman ennakkokäsityksiä' tarkoittanee sitä, että haastateltava pyrkii selvittämään vastuunkantajan omia ajatuksia aiheesta. 'Ennakkokäsitys' voi taas vaikuttaa siihen, että haastattelija pyrkii saamaan haluamansa vastauksen vastuunkantajalta.

Usealla YLEn toimittajalla tuntuu olevan tarve jälkimmäiseen. Tämä pätee varsinkin aiheisiin, joissa oppositiolla on tarve saada hallitus näkymään huonossa valossa. Yleisölle tulee helposti silloin mielikuva toimittajan roolista opposition tukijana. Yleisöä ei pitäisi aliarvioida tällaisessa tilanteessa.

Kun haluttua vastausta ei saada, haastattelu menee jankkaamiseksi. Käy näin niin kuin kävi kerran:

"Riittävätkö suojavarusteet, jos tartuntojen määrä kaksinkertaistuu?"