Zorg

25.02.2021

Kaukaisen galaksin eräältä planeetalta avaruuskulkuneuvollaan maapallolle saapuvan Zorgin (nimi muutettu) tehtävänä on tiedustella onko maapallon älyllisen lajin jo aika siirtyä kehityksessä hyppäykseen, jolla maapallon elämä voidaan turvata siihen saakka kunnes aurinko aikanaan nielaisee planeetan. Zorgilla on kerrottavanaan ihmislajille tuohon tarvittavat tiedot.

Zorg laskeutuu Gobin autiomaahan, jossa hän voi jonkin aikaa rauhassa viritellä antennejaan ja vastaanottimiaan seuratakseen ihmislajin keskenään käymiä keskusteluja. Aikansa tietoja kerättyään ja analysoituaan hän lähettää raportin kotiplaneettansa komitealle, jonka päätöksestä riippuu se, jääkö Tellusplaneetta oman onnensa nojaan vai annetaanko sille eväät elämän ylläpitämiseen planeetan biosfäärissä, jota se on itse tuhoamassa.

Raportissaan hän tuo esiin kaksi asiaa, joiden perusteella ihmislajin kehityksen tasoa arvioidaan.

Zorg kertoo, että ihmislajille on ominaista kuvitella itselleen identiteetti ja sitä pidetään jopa tavoiteltavana. Ihminen ei ole vielä ymmärtänyt, että juuri tuo harhainen kuva itsestä on aiheuttanut suurta kärsimystä sotien ja muiden katastroofien muodossa. Ihminen tarvitsee identiteettiä turvattomuuden tunteen hallintaan ja se estää näkemästä todellisuutta sellaisena kuin se on. Lajin kehitys on tältä osin vielä pahasti kesken.

Toinen asia, johon Zorg kiinnittää huomiota, on normaaliuden käsite. Ihmislajille on tyypillistä kuvitella, että on olemassa yhtenäinen joukko lajin edustajia, jotka täyttävät tietyn mallin mukaiset ominaisuudet. Tätä normi-ihmisen mallia käytetään sitten kaikessa yhteisöllisessä suunnittelussa ja päätöksenteossa ikään kuin muita ihmistyyppejä ei olisikaan.

Ihmiskunnan on vallannut ajattelu, jossa taloudellinen menestyminen on tavoiteltavaa ja normiajattelun mukaan kaikki sitä haluavat. Yhteiskunnat ovatkin sitten järjestäytyneet sen mukaisesti. Sen vaikutukset ovat osaltaan aiheuttaneet katastrofaalisia seurauksia maapallon biosfäärille.

Nämä kaksi havaintoa, identiteetti ja normiajattelu, vaikuttavat siihen, että Zorg ei suosittele raportissaan maapallon elämälle ratkaisevan tärkeiden tietojen luovuttamista ihmislajille, koska sen kehitys ei vielä vastaa tuon tiedon käsittelyyn tarvittavaa tasoa. Se johtaisi vain pahempiin seurauksiin.

Zorg pakkaa laitteensa, tarttuu avaruuskulkuneuvon ohjaimiin ja suuntaa galaksin seuraavan aurinkokunnan planeetalle, jossa on havaittu älylliseen elämään viittaavia merkkejä.