Havaintoja ihmisenä olemisesta ja sen suhteesta länsimaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan. Kantavana teemana ihmisen kasvu luovaan kokemiseen.


3-5-3-8
- buddhalaisuuden ovikoodi

Viisi skandhaa
- mielen rakenne buddhalaisittain

Normaaliuden hegemonia
- hierarkkisen ihmiskäsityksen muotona

Vastuu, katoava mielen voimavara

- katsaus vastuun toteutumiseen elämän eri osa-alueilla

Länsimaisen sivilisaation reboot
- ihmiskäsitys ja moraali tarkastelussa

Luovan luopumisen manifesti
- irti talousajattelun hegemoniasta

4totuutta
- ohut läpileikkaus ihmisyyteen Buddhan neljän jalon totuuden raameissa