Havaintoja ihmisenä olemisesta ja sen suhteesta länsimaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan. Kantavana teemana ihmisen kasvu luovaan kokemiseen.


Vastuu, katoava mielen voimavara

- katsaus vastuun toteutumiseen elämän eri osa-alueilla

Länsimaisen sivilisaation reboot

- ihmiskäsitys ja moraali tarkastelussa

Luovan luopumisen manifesti

- irti talousajattelun hegemoniasta

4totuutta

- ohut läpileikkaus ihmisyyteen Buddhan neljän jalon totuuden raameissa