Häiriötilanne

26.03.2020

No, olipa pöljä kysely YLE:llä koronavirusepidemiaan liittyen. Suurin osa ihmisistä on tulosten mukaan omasta mielestään rajoittanut liikkumistaan julkisilla paikoilla. Mitähän tästäkin nyt sitten voisi saada irti? Ikään kuin ihmiset olisivat kaikki samasta muotista tehty.

Yhdellä saattaa olla kalenteri täynnä seuraavat kolme kuukautta ja toisella normaalin viikon kohokohta on se, kun saa sanoa kiitos kaupan kassalla. Kumpikin on nyt omasta mielestään rajoittanut liikkumistaan, mutta vaikutukset on vähän eri tasolla.

Suurin osa haluaa myös näitä rajoituksia - jotkut jopa lisää, mutta kysely ei kerro kenelle he haluavat rajoituksia: itselle vai muille? Ja ennen kaikkea kuinka moni heistä, jotka ovat vaatimassa lisää rajoituksia, on itse jo rajoittanut omaa liikkumistaan niin, että sillä on ollut jopa vaikutusta?

Sitten tästä kyselystä yritetään vielä repiä irti jotain poliittistakin kun puoluekannatusta kysellään. Selvähän se, että perussuomalaiset vaativat lisää rajoituksia. Heidän koko agendansa ydinhän on siinä: rajat kiinni. Mielenkiintoisempaa olisi selvittää kuinka moni heistä on valmis siihen, että liikkumisrajoitukset kohdistuisivat myös heihin itseensä?

On ehdotettu nimittäin jakoa ihmisten välillä kolmeen ryhmään näiden epidemiarajoitusten suhteen:

1. omaa tartuntaa varten suojautuvat

2. toisten tartuntaa varten suojautujat

3. ne, joita suojautuminen ei voisi vähemmän kiinnostaa.

Näitä voisi tutkia ja sitten puoluekannatus kyselyyn mukaan. Rajoituksiahan tarvitaan juuri tuon kolmannen ryhmän takia. Sama porukka kun ei juuri piittaa myöskään sellaista asioista kuin yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus. Niitä arvostavia taitaa löytyä enemmän ryhmästä 2.

Mielenkiintoista olisikin tehdä tutkimus sellaisista vähemmän tunnetuista porukoista kuin yksityisteitä hallinnoivat tiekunnat. Suomessa on valtava määrä yksityisteitä ja niiden hallintaa varten on ihan oma lakikin: yksityistielaki. Tiekunta koostuu pääasiassa paikallisista kiinteistönomistajista ja suurin osa taitaa olla maaseudun väkeä. Tiet kyllä pidetään hyvässä kunnossa, mutta järjestäytymisen aste lienee vähän mitä sattuu. Kaikki toimii hyvin kunnes tulee joku häiriötilanne.

Yksityistielaki ja tietysti myös perustuslaki ovat juuri tällaisia häiriötilanteita varten, joissa yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus joutuvat koetukselle. Jos porukka koostuu pääasiassa sellaisista yksilöistä kuin edellä mainitussa ryhmässä 3, niin yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden sijasta päätöksiin ja toimiin vaikuttavat muut ryhmän jäsenille tutummat seikat kuten hierarkkinen ihmiskäsitys, oman edun tavoittelu ja kateus.

Tutkimalla tiekuntien anatomiaa näissä häiriötilanteissa, voisi saada osviittaa siitä, miten koko yhteiskunta toimisi häiriötilanteissa (kuten virusepidemia) silloin, kun vallassa olisivat puolueet, joiden kannattajista suurin osa kuuluu tuohon edellä mainittuun ryhmään 3.