Laki ja järjestys!

09.10.2020

Korona leviää vahvasti nuorten parissa. Miten meni niin kuin omasta mielestä?

"Ei me mitään pahaa olla tehty."

Poliisihallitus antaa selvityksen toiminnastaan pippurisumutejupakassa. Miten meni niin kuin omasta mielestä?

"Ei me mitään pahaa olla tehty."

Kansalaisilta kysytään, miten ovat toimineet ilmastonmuutosta vastaan. Miten meni niin kuin omasta mielestä?

"Ei me mitään pahaa olla tehty."

Ei ole helppoa peiliin katsominen.

Kansalaistuomioistuin kääntääkin tuomion miekan kohti niitä nuoria, jotka haluavat, että joku viitsisi katsoa siihen peiliin. "Laki ja järjestys!", tuomioistuin vaatii.

Mutta mikä laki? Kelpaisiko tämä:

Suomen perustuslaki

---------------------

20 §

Vastuu ympäristöstä

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.