Lucky Luke

22.05.2019

Hiilinielukeskustelussa on sen verran hajontaa totuuksia kuvaavissa faktoissa, että on syytä epäillä tietynlaista vedätystä oman totuuden piikkiin. On selvää, että siinä painivat keskenään raha ja luonnonarvot. Koska näitä ei voi yhteismitata, niin faktatkin pomppivat milloin mihinkin suuntaan riippuen siitä tarkoitetaanko oikeasti hiilinieluja vai raaka-ainevarannon riittävyyttä. Eikä tilanne tule muuttumaan, koska talousjärjestelmä ei kestäisi sitä, että yhtälöihin otettaisiin mukaan luonnonarvot taloudellisena mittana.

Siispä keskusteluja seuratessa pitäisikin ihan ensisijaisesti kiinnittää huomio siihen kuka puhuu. Jos puhujalla on linkki talouselämään, niin hälytyskellojen pitäisi alkaa soimaan ja tarkkuutta faktojen taustojen selvittämiseen olisi syytä löytyä. Valitettavasti media ei tätä vielä uskalla tehdä ja lukijan tehtäväksi jää selvittää kenen leipää kukin syö, jos edes viitsii.

Luonnonvarakeskus (Luke) on siitä ongelmallinen taho, että sen imago on ikään kuin asiantuntijaelin, mutta se toimii kuitenkin poliittisessa ohjauksessa, koska on ministeriön alainen laitos. Sen takia ei ole helppoa aina ymmärtää kumpaa hattua se kantaa kun se antaa lausuntoja. Ministeriö on taas kulloinkin vallassa olevan hallituksen talutusnuorassa ja silloin hatun värikin voi muuttua.

Nyt kun Luke on jäänyt kiinni jo useamman kerran virheellisten tietojen antamisesta, niin pitäisi päättää kumman linjan mukaan se on virheensä tehnyt. Onko asiantuntijuus niin heikolla tasolla, että näillä taidoilla sen asiantuntijat olisivat varmasti reputtaneet ylioppilaskokeissa? Kenkäähän siitä pitäisi saada ja asiantuntijat (ja pomot) vaihtoon. Ilmeisesti Lukessa huokaistaan helpotuksesta kun onnekkaasti kukaan ei potkuja tiettävästi näistä virheistä ole saanut.

Vai onko kysymys poliittisesta ohjauksesta, jolloin virheellisten tietojen antamisella on poliittisen linjan mukaiset tavoitteet? Siihen viittaa ainakin se, että aluksi Luken tekemät laskelmat eivät olleet avoimia ja nyt kun se aukesi, niin 50%:n virhe yhtäkkiä löytyikin. No, hallitus on vaihtumassa sopivasti, joten poliittinen vastuu jää unholaan taas kerran. Saas nähdä tuleeko lausuntojen faktojen tarkkuuksiin parannusta, jos hatun väri vaihtuu?

Mainitusta 50% virheestä ei juuri tihku tietoja. Se kuulostaa isolta ollakseen asiantuntijoiden tekemä. Luulisi, että se kiinnostaisi enemmänkin, koska se paljastaisi kumpaa edellä mainituista linjoista virhe edustaa. Sen verran tiedetään, että virhe liittyy päätehakkuiksi valmiiden metsien pinta-alaan. Virhe on ilmeisesti siis tullut siitä, että on määritelty valmiustila eri tavalla kuin olisi pitänyt.

Jos kysymys on määrittelyyn liittyvästä virheestä, se on helppo selvittää vertaamalla eri kriteerejä ja sitten päättää mitä olisi pitänyt käyttää. Vähän kuin koulun matikkakokeessa olisi käyttänyt ympyrän alan laskemisessa piin sijasta gravitaatiovakiota.

Jos taas kysymys oli poliittisesta ohjauksesta, niin silloin virheellä suuremmaksi saatu pinta-ala tarkoittaisi sitä, että metsiä voi hakata pois nuorempana sellutehtaiden tarpeisiin. Niillehän riittää ohuemmatkin rungot, nieluista ja diversiteeteistä viis. Onko sitten Luken vai kenen tehtävä arvioida mitä suuremmat hakkuut tarkoittavat lisääntyvinä päästöinä kuljetuksissa sekä itse tuotannossa ja miten sellun käyttö muuten vaikuttaa lopputuotteina hiilinieluihin? Talouselämän intresesseissä on laskeskella näitäkin sopivasti tai jättää kokonaan laskematta, joten tarkkana pitää olla kuka puhuu ja mitä.