Magneettinen häiriö

09.06.2021

Psykologian professori emerita Liisa Keltikangas-Järvinen selvittää kirjassaan, mitä eroa on sosiaalisuudella ja sosiaalisilla taidoilla. Ensimmäinen on synnynnäinen temperamenttipiirre ja toinen opittuja taitoja tulla toimeen muiden kanssa. Näiden taitojen puutetta hän avaa narsismin käsitteen kautta. Persoonallisuuden kehityksessä on tapahtunut häiriö ja hyvät sosiaaliset taidot korvaa aggressiivinen käytös.

Laajemmassa merkityksessä sosiaalisiin taitoihin kuuluvat siis hyvät käytöstavat, mutta myös moraalitaju. Ihmiset ovat tietty sosiaalisilta taidoiltaan erilaisia, mutta yhteisön sisäinen dynamiikka pitää sen kuosissa. Moraalitaju toimii yhteisön moraalikompassina ja määrää sen jäsenten toimijuuden suunnan. Suunnan vakautta ylläpitävät yhteisön normit, joista poikkeavat itseohjautuvat takaisin häpeän kautta.

Jos siis sivistynyt yhteisö on riittävän yhtenäinen, se pystyy sietämään huonon käytöksen, sosiaalisten taitojen ja moraalitajun poikkeamat. Huonommaksi tilanne meneekin sitten, jos osalta porukkaa katoaa ymmärrys siitä, mihin hyvää käytöstä, sosiaalisia taitoja ja moraalitajua ylipäätään tarvitaan, koska silloin häpeäkin menettää merkityksensä. Silloin alkaa sivistyksen rappeutuminen.

Meillä ja muuallakin on viime aikoina tullut moraalikompassiin magneettinen häiriö. Joku voima saa kompassin neulan pyörimään hassusti ja näyttämään välillä minne sattuu. Se sama voima haluaa myös hämärtää hyvän käytöksen rajoja ja vaihtaa sosiaalisten taitojen asteikon väärin päin. Aggressiivinen ja huono käytös onkin nyt hyväksyttyä. Sen sallii se, että häpeän merkitys on hävinnyt. Häiriön tavoitteena on sivistysvaltion alasajo.

Tulevat kuntavaalit kertovat sitten sen, jatkuuko häiriö ja mihin suuntaan moraalia halutaan ohjata. Onko suuntana sivistyksen arvonpalautus vai halutaanko Suomi takaisin biologisten viettien ja itsekkäitten halujen määrittelemään maailmaan, jossa vahvin voittaa ja heikot sortuu elon tiellä.