Markkinatalouden viherpesua

22.06.2020

Tämä on tärkeä!

Uunituore väitöskirja, jossa todetaan, että päästökauppa ei toimi.

"Väitöstutkimukseni löydökset ovat merkittäviä, koska ne haastavat valtavirran taloustieteilijöiden ja yritysten argumentin siitä, että markkinat hoitavat päästöjen vähentämisen tehokkaimmalla tavalla. Ne myös osoittavat, että yritykset voivat käyttää poliittista valtaa sekä estämään lainsäädäntöä että edistämään omia taloudellisia etujaan päästöjen vähentämisen sijaan päästökaupan suunnittelussa"

Markkinat eivät toimi, koska ne päästetään säätämään itse mekanismejaan talouskasvuun, joka on taas suoraan sidoksissa päästöjen lisääntymiseen. Päästökauppa on markkinatalouden viherpesua. Onhan se jo tiedetty, mutta vaikea tunnustaa, koska se romuttaisi vallalla olevan uusliberalistisen ajattelun ja ihmiskäsityksen. Tällaista tarvitaan ravistelemaan ja puhdistamaan ajattelua uudella tavalla.

Koronakriisikin jo osoittaa, että talouskasvu ja päästöt ovat sidoksissa toisiinsa. Saas nähdä onko EU:n ja valtioiden elvytyspaketit samanlaista viherpesua, kun niitä kohdistetaan 'kestävän kehityksen' kohteisiin. Jos markkinavoimat siihen voivat vaikuttaa, tulos on taas huono. Aika ei riitä, vaikka jotain pientä nyhjäystä saadaankin aikaan.

Vähän samaa on puheet metsistä. Ajatellaan, että hillinielut kuitataan vaan sillä, että Suomessa metsät kasvavat enemmän kuin niitä hakataan. Samanlaista viherpesua, jossa aliarvioidaan ihmisten ymmärrystä (ehkä perustellustikin). Hiilinielut pitää ymmärtää kokonaisuutena ajan funktiona, jolloin merkittävää on se kuinka nopeasti hakattujen metsien hiili haihtuu taivaalle ja kauanko menee kun se sitoutuu taas kasveihin. Eihän siitä haluta puhua, koska se paljastaisi taas kerran talouskasvuajattelun tuhoisan hegemonian.

Onneksi järjen ääntäkin kuuluu myös, kuten tässä Hesarin mielipidejutussa, jossa palautetaan mieliin, että pelkistä hiilidioksiidipäästöistä puhuminen vesittää viheliäisten ongelmien todellisuuden, kun asioita pitäisi katsoa kokonaisuutena. Mitä tehokkampaa on talousmetsien käyttö sitä vaikeammaksi tulee luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen. Ei diversiteettiä edes tarvitse ylläpitää. Jätetään vain riittävä osa metsistä rauhaan. Luonto hoitaa kyllä loput.

Julkisessa keskustelussa on selvä kaksijakoisuus, mitä tulee ympäristöongelmien ratkaisuun ja toisaalta elämäntapaan, josta ongelmat aiheutuvat. Ympäristökriisit kyllä tiedostetaan ja suuri osa kansastakin on huolissaan. Sitten samaan aikaan kerrotaan iloisena uutisena, että tämän kesän hitti on matkailuautot.