Mielipide, näkökulma, arvot

27.05.2022

Hesarin juttu käsittelee YLE:ä koko kansan äänenä. Jälkiviisaat-paneelissa pitäisi olla kuulemma edustettuna erilaisia, mielellään jopa vastakkaisia mielipiteitä, jotta syntyisi kunnon keskustelua, eikä vain hymistelyä samanmielisten kesken.

Jutun keskiössä on uusi panelisti Timo Soini, jonka mukaantulo sai feministitoimittaja Maryan Abdulkarimin jäämään pois ohjelmasta protestiksi. YLE varmaan toivoi mielenkiintoista keskustelua vastakkainasettelusta feministin ja misogynistin välillä.

Mutta onko tässä vain kysymys mielipide-eroista? Jaahas, taas mennään näköjään käsiteongelmiin.

Ensin pitäisi määritellä käsite mielipide. Saattaapi olla nimittäin niin, että helposti sotkeutuvat mielipide, näkökulma ja arvot. Hesarin juttukin saisi uuden ulottuvuuden, jos kysymys onkin arvoeroista.

Sallitaanko siis julkiseen keskusteluun kaikkien arvojen edustus, vaikka ne olisivat vastoin yhteiskunnassa vallitsevia perusarvoja?

Kyseisten käsitteiden eron voisi ehkä selittää näin:

  • Mielipide on tunnereaktio johonkin havaintoon: minusta tuntuu, että asia on näin. Koska tunteet vaihtelevat, myös mielipiteetkin voivat muuttua tilanteesta toiseen. Eikä se ole ollenkaan paha juttu.
  • Näkökulma muodostuu kokemuksesta. Siihen vaikuttavat monet asiat, kuten sosioekonominen asema, koulutus ja eletty elämä. Sitä onkin sitten vaikeampi muuttaa. Pitäisi elää toinen elämä. Ja miksi sitä ylipäätään pitäisi muuttaa? Erilaiset näkökulmat kun ovat tarpeen, jotta ymmärrystä voidaan laajentaa.
  • Arvot ovatkin sitten jo kiinteämpiä. Nekin muodostuvat opitun elämän mukana ja niihin vaikuttavat hyvin paljon se yhteisö, jonka jäsenenä kukin on kasvanut. Suomen kaltaisessa valtiossa oletus on, että kaikkia kansalaisia yhdistää yhteiset perusarvot, jotka on kirjattu perustuslakiin ja valtion hyväksymiin kansainvälisiin sopimuksiin, joissa määritellään näitä arvoja. Kuten esimerkiksi ihmisoikeudet.

Jos siis toimittaja Maryan Abdulkarim jättää paneelikeskustelun, koska Timo Soini istutetaan siihen, onko kysymys eroista mielipiteissä, näkökulmissa vai arvoissa? Eipä näytä arvostetun Hesarin toimittajakaan osaavan ymmärtää näiden eroja. Käsitteellistä sotkua lisää vielä toimittajan käyttämät ajattelutapa ja kanta, joiden taakse arvot on helppo piilottaa.

Niin, siis kysymys oli arvoeroista. Sen toki huomaa, jos ymmärtää erot näiden edellä mainittujen käsitteiden välillä.