Sitralta valoisaa tietoa

22.08.2019

"Peräti 80 prosenttia ahdistusta tai muita vaikeita tunteita kokeneista ilmoitti, että kestävien elämäntapojen harjoittaminen auttaa tunteiden hallinnassa."

Helpottavia tunteita esiin nostava Sitran kyselytutkimus paljastaa, että huomattavan suuri osa suomalaisista uskoo omien valintojen olevan tärkeitä ympäristöongelmien ratkaisuissa. Sitran kyselyn tulokset herättävät kuitenkin muutamia kysymyksiä.

68% prosenttia vastaajista ilmoittaa, että eivät joko koe ilmastoahdistusta ollenkaan tai eivät kovin paljon. Siihen voi olla syynä se, että ahdistusta joko ei ole syntynyt tai sitten ahdistus on torjuttu.

Jos sitä ei ole syntynyt ollenkaan, se voi taas johtua joko tiedon puutteesta tai puutteellisesta kyvystä ymmärtää asia. Mutta, jos se on torjuttu, niin silloin ahdistuneiden määrä on suurempi kuin tuloksista käy ilmi. Torjujat todennäköisesti vastaavat, että eivät ole ahdistuneita. Olisi voinut Sitra selvittää tätäkin.

Ilmastoahdistuksen torjujien (tunteiden hallinnan) keinoja on myös kyselty. 80% ahdistusta kokeneista vastanneista siis kertoo tunteiden hallinnan onnistuneen omilla elämäntapamuutoksilla. Mutta kuinka moni vastaajista on onnistunut näin ja ovat sitten vastanneet, että eivät ole ahdistuneita? Jos on torjunut tunteen, voi vastata joko olemalla ahdistunut tai sitten ei. Yhtä kaikki torjunta kertoo ahdistuksen olemassaolosta.

Kysely ei paljasta ilmastonmuutoksen syiden kieltämistä torjuntakeinona. Ehkä sitä ei edes kysytty. Kysytty on kyllä helpottaako liikkuminen luonnossa. Vain 15% kaikista vastanneista kertoo kokeneensa tunteena torjumisen/kieltämisen. Siitä voisi ehkä päätellä, että vain hyvin pieni osa kansalaisista ei halua uskoa ilmastonmuutoksen torjunnan merkitystä ja kieltää sen. Kun lukee nettiuutisten kommentteja voisi luulla, että tuo suhde on toisin päin. Mutta ehkä se kertoo enemmän siitä minkälaiset ihmiset ylipäätään kirjoittavat kommentteja nettiin.

Edellä mainituista puutteistaan huolimatta Sitran kyselytutkimus herättää toiveita siitä, että useimmat ihmiset eivät pidä ahdistusta minään mörköna. Jos ahdistus jalostuu syyllisyydeksi ja huoleksi, se voi johtaa toimintaan, joka tuottaa hyvän mielen:

"olen tehnyt itse oman osani parhaan kykyni mukaan."

Se riittää.