Skenaariota pukkaa

01.03.2019

Lohdullista luettavaa kaikille ilmastoahdistuneille tarjoaa YLE valtioneuvoston eli hallituksen maksamien upouusien raporttien uutisoinnilla:

"Suomi voi olla hiilineutraali 2040 mennessä... talouskasvu ei vaarassa."

Käsi ylös kuka luki uutisen linkkien raportit? Arvasin, tuskin kukaan. Katsotaanpa siis lyhyesti mistä on kysymys.

VTT ja SYKE ovat yhdessä tehneet ison työn ja laskeneet, miten hiilidioksidipäästöt saadaan kuriin. Kuten hyvin tiedetään, niin liialliset kasvihuonepäästöt johtuvat länsimaisen elämäntavan ylikulutuksesta. Ylimääräisen hiilidioksidin aiheuttama ilmaston lämpeneminen on vain yksi ikävä haitta. Sen lisäksi maapalloa vaivaavat muun muassa meillä Suomessakin luonnonvarojen hupeneminen, vesistöjen rehevöityminen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen.

Raportissa on pohdittu erilaisia kehityskulkuja neljällä skenaariolla. Skenaariot toimivat periaatteella, että joku niistä valitaan nyt ja sitten kehitys kulkee samaa polkua. Vaikka raportissa sanotaan, että siinä ei oteta kantaa poliittisiin ratkaisuihin, voidaan skenaarioiden luonteesta tehdä jotain johtopäätöksiä siitä, minkä tyyppinen ideologia kunkin takana on. Jokaiselle jotakin siis.

Jatkuva kasvu

Tätä voisi kutsua markkinataloususkovaisen skenaarioksi. Idea on se, että jatkuvan talouskasvun hedelmillä voidaan kustantaa uutta teknologiaa, jolla CO2-päästöjä voidaan vähentää. Muuta ei tarvitse tehdä. Insinöörit hoitaa. Mielenkiintoista raportissa on se, että hiilidioksidin keräämistä ei pidetä mahdollisena tässä skenariossa, koska ilmeisesti sen kustannukset haittaisivat liikaa talouskasvua.

Muutos

Tämä on keskitien optimistin-skenaario. Teknologian avulla luodaan uusia keksintöjä päästöjen vähentämiseksi, mutta samalla ihmiset muuttavat asenteitaan ja kulutustottumuksiaan kulutusta kuitenkaan vähentämättä. Tällä tiellä ollaan kuulemma nyt.

Säästö

Tämän voisi joku tunnistaa viherpiiperrys-skenaarioksi, koska siihen kuuluvat kierto- ja jakamistalous, etätyöt, omavaraisuuden lisääminen. Jostain kumman syystä tässäkin on annettu yksityisen kulutuksen kasvaa niin kuin muissakin skenaarioissa.

Pysähdys

Tätä voisi kutsua myös armageddon-skenaarioksi. Se sopii kaikille niille, joiden mielestä ilmastonmuutos on höpöhöpöä tai sitten Kiina ja Intia. Mitään ei tarvitse tehdä ja sitten vain sopeudutaan kun katastrofit puskee päälle.

Raportti lupaa, että kaikille skenaarioille löytyy keinoja, joilla hiilineutraalisuus saavutetaan. Yhteistä on myös lupaus, että mikään skenaarioista ei siis haittaa talouskasvua sinänsä. Tämän on laittanut raporttiin ekonomisti. Taloustieteessä kun ei tunneta sanoja riittävästi tai kohtuullisesti. Vaikka YLE:n uutisen otsikossa mainitaan, että kulutuksen on muututtava radikaalisti, niin raportissa kuitenkin oletetaan, että kaikissa skenaarioissa kotitalouksien kulutuksen kasvu jatkuu samanlaisena:


Näin pitää tietysti ollakin, jos talouskasvun odotetaan jatkuvan. Aika suuri vastuu kulutuksen kasvusta lankeaa hyvätuloisille. Vähätuloisten ahdistus kasvaa kun eivät voi osallistua näihin talkoisiin.

Raportin lopussa sitten arvioidaan muita vaikutuksia ja todetaan, että luonnonvarat hupenevat, vesistöt rehevöityvät edelleen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen jatkuu kaikissa skenaarioissa. Joissain riskit ovat vähäisempiä, toisissa suurempia. Ihmekös tuo, jos kulutus kasvaa kuten ennenkin.

Jonkun pitäisi nyt pikaisesti miettiä uutta skenaariota, jossa ihmisten asenteet muuttuvat niin, että keksivät elämäntavan, jossa kulutusta voisi oikeasti vähentää radikaalisti. Sitten voisi yhdistää tämän edellä mainittuihin vähäpäästöskenaarioihin. Sen jälkeen voisi laskea uuteen raporttiin myös sen, saadaanko luonnonvarojen käyttö kestävälle pohjalle, vesistöjen kunto palautettua ja luonnon diversiteetin hupeneminen estettyä.