Wilenius: kymmenen vuotta aikaa

05.08.2019

Kerrassaan rohkaiseva haastattelu YLE:n nettisivuilla tulevaisuustutkija Markku Wileniuksesta. Hän on tiedostanut ihmiskuntaa uhkaavat viheliäiset ongelmat jo kauan sitten, mutta uskoo:

"Suuri herääminen on selvästi tapahtumassa. Se tulee vaikuttamaan tosi vahvasti kaikkeen meidän tekemiseen tulevaisuudessa. Kymmenen vuoden päästä olemme järjestäneet maailmamme aika lailla toisella tavalla."

Hiljainen vallankumous on käynnistynyt. Yksi merkki siitä on lisääntynyt vastustus, joka on luonnollinen reaktio muutoksen pelkoon. Saavutettuja etuja kun pitää puolustaa. Keinoina ovat ongelmien kieltäminen ja niiden esiintuojien vähättely ja demonisointi.

Wilenius pohtii Unescon porukoiden kanssa, mitä taitoja ihmisten pitäisi kehittää, jotta ongelmiin voitaisiin vastata paremmin. Pohditaanpa siis myös hieman, mikä estää näiden taitojen kehittymistä ja mitä tarvitaan taitojen lisäämiseen.

1. Planetaarisen elämän taito.

Se on Wileniuksen mukaan taito ymmärtää, miten elollinen järjestelmä toimii. Esimerkkeinä vaikkapa hiilinielut ja luonnon monimuotoisuuden merkitys. Esteenä planetaarisen elämän taitojen kehittämisessä on toisaalta koulutustausta ja ekologisen sivistyksen puute, mutta myös yksinkertaisesti haluttomuus oppia uutta: uteliaisuuden arvostuksen puute. Sivistyksen kunnia pitäisi siis palauttaa pikaisesti. Ihmisiä pitäisi kannustaa rohkeampaan ja avoimempaan luovaan kokemiseen.

2. Kompleksisuustaito

Lisääntyvän infotulvan paineista johtuen ihmisiltä vaaditaan yhä enemmän myös kykyä suodattaa merkityksellistä tietoa omaan käyttöönsä. Tämän estävät kuplat, joihin ihmiset peloissaan pakenevat uuden tiedon luomaa epävarmuutta. Kuplat voi puhkaista lisäämällä ihmisten taitoja hallita omaa turvattomuuttaan. Tarvittaisiin jonkinlainen kansalaisvelvollisuus osallistua psykoterapiaan, jossa opetellaan itsetuntemusta. Sen puutteestahan se turvattomuus kumpuaa.

3. Luovuustaidot

Tällä ei tarkoiteta taiteellisuuteen liittyviä taitoja, vaikka eipä niistä haittaakaan ole. Tarvitaan kykyä nähdä uusia näkökulmia ja liikkua joustavasti niiden välillä, kykyä päästää irti vanhasta. Muutoksen pelko haittaa tätä, joten luovuuden vapauttaminen tarkoittaa parempien keinojen kehittämistä oman turvattomuuden hallintaan.

4. Empatiataidot

Pitäisi oppia ymmärtämään muita, sanoo Wilenius. Se estyy kun turvattomuuden tunnetta torjutaan ryhmäytymällä. Sisäryhmäläisiin osataan kyllä suhtautua empaattisesti, mutta se ei enää riitä, koska olemme jatkuvasti yhä lisääntyvässä määrin yhteydessä kasvavaan joukkoon muitakin ihmisiä. Tarvitaan keinoja siirtää ryhmän rajoja ulospäin kunnes näemme, että rajaa ei enää ole.

Wilenius ennustaa siis, että kymmenen vuoden päästä maailma on muuttunut paremmaksi.

"Muutoksen on pakko syntyä. Meidän pitäisi oikeasti saada aikaan sellainen tilanne, jossa me näytämme, miten lainsäädäntö, verotus ja toimintamallit ihan julkisista hankinnoista lähtien pitäisi tehdä siten, että ne tukevat ilmasto- ja ympäristötavoitteita."

Ongelmana tässä on vain se, että näillä rakenteellisilla muutoksilla ei tuo aikataulu muutokselle toimi. Politiikan prosessit on liian hitaita. Toisaalta aika ei riitä siihenkään, että vastuu sysätään lapsille ja nuorille. Vallankumous voi tapahtua nopeammin vain aikuisten ihmisten mielissä nyt ja heti. Onneksi siihen ei tarvita poliittisia päättäjiä. Jokainen osaa tehdä sen itsekin, jos vain haluaa. Pitäisi päättää olenko itse turvallisuuden kuluttaja vai tuottaja.